מזל שכזה - שיתופאי - קיפי - נתן לי עוד הזדמנות
הוספת תגובה לדף  אורוול בליאונרדו - גברי ברגיל מסביר בשפה אורווליאנית את נפלאות ההפרטה. על-פי שפה זו שכר דיפרנציאלי הוא "דרך חדשה של שותפות ושוויון". תגובה למא
שם הכותב:  עוזי בן צבי
מקום מגורים:  עמיעד - סין
נושא / כותרת  מזל שכזה - שיתופאי - קיפי - נתן לי עוד הזדמנות
תוכן ההודעה:  שיתופאי - קיפי - אבנר, חזור לקיפי או לאבנר, אתה שנאמת כאן ארוכות כנגד האלמונים, נו אז באמת, או שמא אתה חושש שלא יקראו שורותיך, אתה דווקא נחמד שאתה כותב שפי...
קראתי שוב את פלג מור, מצטער מאוד האיש מנותק ממציאות החיים.
ראה נא, שיתופאי, 75% מקיבוצי התק"צ חצו את הרוביקון לצד המתחדש, מה תפקיד התנועה שלה 75% קיבוצים מתחדשים? נכון להשקיע 75% מזמנה וממשאביה בבעיותיהם של הקיבוצים הללו, את יתרת הזמן להשקיע בקיבוצים השיתופיים שיש להם מסגרת משלהם שנקראת מט"ש למתחדשים אין מסגרת מלבד התנועה והמזכירים.
המזכירים היו עושים עבודם פלסתר אם את עיקר זמנם היו משקיעים בקיבוצים השיתופיים, גם הבעיות שישנן במתחדשים קשות יותר לפתרון מאשר בשיתופיים.
אם נקח רק לצורך הדוגמא אותך קיפי, פוטרת ממקום עבודתך בקיבוץ (עזוב עכשיו את כול הסיפור), הלכת הביתה, התקציב המלא עומד לרשותך, הבית וכול השירותים של מ"מ על 40 ועדותיה עומדים לרשותך, שערה לא נפלה מראשך, אפילו נשלחת להוסיף דעת.
עכשיו לך לקיבוץ שכן שלך, למשל מעין צבי או נחשולים, החבר X פוטר מהמפעל או מהענף, הוא בגילך, מה קורה לו? במקרה הטוב רשת בטחון במקרה הגרוע כלום, אז במי צריכים המזכירים לטפל, בחבר X או לנסוע ולשמוע את הסיפור של קיפי (מי הם שני האלמונים?) בפעם העשירית?
בגדול, אני מאוד מקווה שהמזכירים יקבלו את הצעתי לגבי לעבור בקיבוץ אחרי קיבוץ עד שייצא עשן לבן, בגדול אני מקווה שהמזכירים יאזינו לפעימות הלב שמגיעות מהשטח, ויקשיבו לנאמר בכנסים הספונטנים.
רק נחת
עוזי
העתקת קישור