התנצלות ותיקון: שוב הסיפא של תגובתי הקודמת (7)
הוספת תגובה לדף  אורוול בליאונרדו - גברי ברגיל מסביר בשפה אורווליאנית את נפלאות ההפרטה. על-פי שפה זו שכר דיפרנציאלי הוא "דרך חדשה של שותפות ושוויון". תגובה למא
שם הכותב:  שיתופאי
נושא / כותרת  התנצלות ותיקון: שוב הסיפא של תגובתי הקודמת (7)
תוכן ההודעה:  בקריאה אקראית שניה של מה שכתבתי קודם, גיליתי שגיאה "נוראית", שנפלטה מאצבעותיי המתזזות על המקלדת. כתבתי "עוזי" במקום "פלג", אוי ווי. לפני שעוזי מערים ערימות של שמחה לאיד ותלי-תילים של סברות-כרס על שרשיה האידיאולוגיים ו/או המנותקים מקרקע המציאות של השגיאה בתום-לב הזאת, הנה הפיסקה המסיימת של תגובתי ההיא שוב, מוגההת ומתוקנת. ול"עוזים" תהיה שלווה ורגיעה, ויוכלו להתפנות לקרוא שוב את מה שהם עומדים להגיב עליו:
כותב עוזי עוד:
"...כרגיל מערבב פלג עובדות,חצאי עובדות וסיפורי מעשיות, וכרגיל יוצא מזה מישמאש, ואלה המזדרזים לשבח את המאמר שיקראו אותו שוב בעיניים מעט יותר אובייקטיביות".
*
ותגובתי-הערתי: קרא גם אתה עוזי שוב את מאמרו של פלג ! לצטט אותו במלואו, "רק"
בתוספת מילה קטנה אחת, (כמו "כל" וכיו"ב), העלולה לשנות את משמעות הפיסקה, עד הסקת מסקנות שונות ואפילו הפוכות מאלו שאליהן מוביל כותב במאמר, היא משהו שבין אי-הבנת הנקרא למניפולאציה ממולחת על הכתוב ועל הקוראים אותו. קרא שוב, עוזי, את דבריו של פלג, את מה שאתה מצטט מהם, ובצמוד � את הפרשנויות והלקחים שכביכול ניתן להפיק מהם � ושאתה אכן מפיק בתגובתך, אבל בעצם מן הדברים ככתיבתם � לא זה מה שנכון ואמיתי להפיק !
העתקת קישור