המט"ש בעבודתו מול משרדי הממשלה - לשיתופאי
הוספת תגובה לדף  אורוול בליאונרדו - גברי ברגיל מסביר בשפה אורווליאנית את נפלאות ההפרטה. על-פי שפה זו שכר דיפרנציאלי הוא "דרך חדשה של שותפות ושוויון". תגובה למא
שם הכותב:  Uzi Ben-Zvi
מקום מגורים:  Amiad - China
נושא / כותרת  המט"ש בעבודתו מול משרדי הממשלה - לשיתופאי
תוכן ההודעה:  שיתופאי - אבנר - קיפי
אני אוהב שאתה כותב מתון וללא ההתלהמות נחמד.
אני אומר דבר מאוד פשוט, מכיוון שיש רוב מוחלט של קיבוצים משתנים על המזכירים להקדיש את מירב זמנם (כפי שמסתבר שאומנם קורה בפועל, אך לא מספיק) לבעיות שישנן בקיבוצים המשתנים, זה מה שצריך לעשות איש נבחר, לשרת את בוחריו שעיקרם, מה לעשות נמצאים בקיבוצים המשתנים.
אבל מאי מייל שקיבלתי ממש עכשיו מסתבר שבמט"ש פועל כבר בעצמאות וכנגד הקיבוצים המשייכים (140 נרשמו לשיוך, ארבעה כבר שייכו בפועל), מצב האי מייל שקיבלתי המדבר בעד עצמו, שני האנשים שהלכו למפגש עם השר לא נבחרו על ידי החברים, לא בקיבוצם ולא בקיבוצי הזר"ש הם נבחרו כזכור על ידי מזכירות הזר"ש, לא שאני נגד רק כדי לזכור זאת לעומת מזכירי התנועה שנבחרו בקיבוצי התנועה, שמית בבחירות דמוקרטיות:

סיכום פגישה במשרד השיכון

טל' 03-6925418 shitufi@tkz.co.il
21.2.07

סיכום פגישה במשרד השיכון ב- 20.2.07השתתפו:

מאיר שיטרית - שר השיכון

אריה בר - מנכ"ל המשרד

אמרי רון

אלישע שפירא
הפגישה התקיימה כהמשך לפגישה קודמת מלפני מספר חודשים. אמרי ואלישע הציגו את הקשיים שנתקלים בהם הקיבוצים השיתופיים, אלו שאינם מתכוונים לשייך דירות לחבריהם, המונעים מהם קבלת מימון לשיכון. הקשיים נובעים, בין השאר, מהחלטת משרד השיכון והאוצר להתאים את הנהלים לקיבוצים שבכוונתם לשייך את הדירות לחבריהם. כך נקבע שהזכאות לקבלת משכנתא, בתנאים מועדפים, תהיה אישית של החבר ולא של האגודה בגין חבריה. כל חבר יוכל לקבל זכאות פעם אחת בחייו, כמו כל אזרח בישראל.

בפגישה הבהרנו את הצורך של הקיבוצים שאינם מתכוונים לשייך דירות לשמור על מנגנון "הזכאויות לאגודה", בגין חבריה, בשיטת "המאזן". כך תישמר הזכות למי שעוזב את הקיבוץ לקבל את זכאותו במקום מגוריו החדש.

כמו כן הצגנו את הקשיים לקבל מימון משלים מהבנקים, כל עוד הבנקים אינם רואים בדירות בטוחה סבירה כנגד ההלוואות. רעיונות שונים שעלו בדיונים עם מ. מ. י. ועם גורמים באוצר, לאפשר למשכן "מתחמי דירות", עדיין לא יושמו ולא עמדו במבחן נכונותם של הבנקים לראות בהם בטוחה סבירה.

בדיון הביעו אנשי המשרד עניין רב בהמשך קיומם של הקיבוצים השיתופיים והבנה לבעיות שהעלינו.סוכם:

משרד השיכון תומך בהמשך מנגנון הזכאויות שהיה מקובל בעבר, על בסיס "מאזן" זכאויות לקיבוץ, לקיבוצים שאינם משייכים דירות.

המשרד ייזום פניה משותפת, יחד עם המטה השיתופי, אל משרד האוצר, כדי להסדיר את מנגנון הזכאויות לקיבוצים שאינם משייכים דירות.

הועלו רעיונות שונים כדי לאפשר מתן ערבויות לקבלת הלוואות משלימות, ביניהם: קמ"ע, ארגונים אזוריים וכו'.רשם: אלישעהעתקים: חברי מזכירות המטה השיתופי

לכן שיתופאי - אבנר - קיפי
לעניות דעתי הוויכוח תם, הפילוג הוא רק שאלה של זמן, וככול שיקרה מהר יותר ייתכן ויישארו יותר קיבוצים שיתופיים, כרגע הזר"ש מדמם, והמספרים שדיברתי בהם לא קשיחים, הם הולכים ויורדים מצד אחד וגדלים בצד השני.
עוזי
העתקת קישור