פלג מור זועם. אולי הוא בכל זאת צודק ?
הוספת תגובה לדף  אורוול בליאונרדו - גברי ברגיל מסביר בשפה אורווליאנית את נפלאות ההפרטה. על-פי שפה זו שכר דיפרנציאלי הוא "דרך חדשה של שותפות ושוויון". תגובה למא
שם הכותב:  שיתופאי
נושא / כותרת  פלג מור זועם. אולי הוא בכל זאת צודק ?
תוכן ההודעה:  אני שמח שעוזי בן-צבי וכמה מהכותבים האחרים סיגלו לעצמם את המנהג המבורך (לדעתי) לצטט את המשפט או הפיסקה במאמר המקור, אליה הם מתייחסים בתגובתם. זה אמנם מסרבל את הכתיבה ומאריך את הקריאה, אבל עושה אותה ממוקדת ועניינית יותר.
לכן - מתגובתו של עוזי אתייחס גם אני רק ל-2 העניינים אותם העתקתי שוב, למרות שיש לי
מה להגיב גם על חלקים אחרים בתגובתו על המאמר של פלג מור, שהוצג כאן לאחרונה.

כותב עוזי:
"בצד השיתופי נותרו כ-70 קיבוצים, מתוכם עשרה זעירים ועירוניים. עוד עשרה שייכים לקיבוץ הדתי, דבר שמשאיר למזכירי התק"צ לטפל בחמישים (50) קיבוצים
שיתופיים שגם בחלקם מתקיימים הליכים מתקדמים של מעבר לקיבוצי שינוי (געש, בית-קמה, שובל ועוד). לכן עיקר עיסוקם, ובצדק, של המזכירים הוא בקיבוצי השינוי. יתר על כן - פניתי אל מזכירי התנועה, שיעסקו בעניין ההתאמה לתקנות בכל זמנם,
דבר שישאיר את מעט הקיבוצים השיתופיים לטיפול המטה השיתופי.
*
ותגובתי-שאלתי: האם לדעת עוזי רק בקיבוצי-שינוי ישנה התנהלות שלא לפי תקנוניהם ?
האם התנהלות שלא לפי הוראות-התקנון בקיבוץ שיתופי דינה לשיטתו של עוזי, שלא להיות מטופלת ע"י המנגנונים והפונקציונרים של מטה התק"צ ?
וגם - האם כל אותם עניינים שבמטה התק"צ ממוקמים יחידות ופעילים, ששכרם אמור להיות משולם ממיסיהם של חברי כלל 260 הקיבוצים, והם אמורים להשקיע מזמנם
וממשאבי-התק"צ בעיסוק ובטיפול בהם - האם כל אותם עניינים, מתרבות וקידום נשים ועד כלכלה ומשפט וחברה ויצוג בפני רשויות ממלכתיות, יטופלו לשיטתו של עוזי רק ככל שהם נוגעים בקיבוצי-שינוי ? ול-70 עד 50 (ואולי רק 20) הקיבוצים השיתופיים לא תהיה כתובת, אלא אם 'המטה השיתופי' יקים פונקציות מקבילות משלו (כאמור: גם בתחומי התרבות ומעמד האישה, וכו' וכו') ? *
כותב עוזי עוד:
"...כרגיל מערבב פלג עובדות, חצאי עובדות וסיפורי מעשיות, וכרגיל יוצא מזה מישמאש,
ואלה המזדרזים לשבח את המאמר שיקראו אותו שוב בעיניים מעט יותר אובייקטיביות".
*
ותגובתי-הערתי: קרא גם אתה עוזי שוב את מאמרו של עוזי ! לצטט אותו במלואו, "רק" בתוספת מילה קטנה אחת, (כמו "כל" וכיו"ב), העלולה לשנות את משמעות הפיסקה, עד הסקת מסקנות שונות ואפילו הפוכות מאלו שאליהן מוביל כותב במאמר, היא משהו שבין
אי-הבנת הנקרא מניפולאציה ממולחת על הכתוב ועל הקוראים אותו. קרא שוב, עוזי, את דבריו של פלג, את מה שאתה מצטט מהם, ובצמוד - את הפרשנויות והלקחים שכביכול ניתן להפיק מהם - ושאתה אכן מפיק בתגובתך, אבל בעצם מן הדברים ככתיבתם - לא זה
מה שנכון ואמיתי להפיק !
העתקת קישור