זעמו הקדוש של פלג שוב יוצא הפעם
הוספת תגובה לדף  אורוול בליאונרדו - גברי ברגיל מסביר בשפה אורווליאנית את נפלאות ההפרטה. על-פי שפה זו שכר דיפרנציאלי הוא "דרך חדשה של שותפות ושוויון". תגובה למא
שם הכותב:  Uzi Ben-Zvi
מקום מגורים:  amiad china
נושא / כותרת  זעמו הקדוש של פלג שוב יוצא הפעם
תוכן ההודעה:  זכינו והפעם מכלה פלג את זעמו על גברי ברגיל, התרגלנו שהכותבים השיתופיים כאן מכלים את זעמם הקדוש בנתן טל ומשאירים את גברי ברגיל צח ונקי מכול עניין הקשור בטרנד שעוברת התנועה מקיבוץ שיתופי ל"קיבוץ מתחדש".
עשרות אם לא מאות מאמרים נכתבו כנגד נתן המרקד, נתן הנורא שהוליך את הקיבוצים אחד אחרי השני אל סף התהום, ודחף אותם באצבעו, ידעתי תמיד שחלקו של גברי במהלכים היה לא פחות, עובדה היא שאחוזי המעבר מקיבוץ שיתופי למשתנה, זהה פחות או יותר בין התנועות, אין חלוקה תנועתית יש אולי יותר חלוקה אזורית למשתנים ולאלה הנשארים שיתופיים.
הפעם מסתער פלג עם כול הכוחות וכשרון הכתיבה המעולה שלו על גברי, סו"ס נחשף ה"פושע" לאור היקרות של הזרקור שמציב פלג, שורה אחרי שורה הוא מנסה להוכיח שכול אשר אומר מזכיר התק"צ, אינו אלה הבל הבלים.
מיותר כמובן לציין שכתיבתו של פלג היא חד צדדית לחלוטין, סובלת מחוסר יושרה מינימאלית ואיננה עומדת במבחן המציאות והאמת הצרופה, למשל כותב פלג דנן מבלי שידו תרעד:
"הישגה היותר מרשים של התנועה בשנים אלה היא ההתעלמות והפניית המבט הצידה, בייחוד אם עשיית מעשה כלשהו עלולה לסכן את השינוי: אין תגובה מצד המזכירים ודובריהם כאשר מביאה התקשורת סיפורים קשים על התדרדרותם הכלכלית של חלק מהחברים בחלק מהקיבוצים המופרטים; אין נכונות לשים גבולות לדרך פעולתם של צוותי השינוי ומובילי המהלכים בקיבוצים; אין רצון לדרוש הפעלת הליכי ביקורת פנימיים על הקורה בקיבוץ אחרי השינוי הדיפרנציאלי; אין ניסיון לכוון את עשיית השינויים לדרך לגיטימית וראויה בהתאם לתקנון; אין רצון לכפות את שקיפות משכורות הבכירים שעליה הורה בית המשפט; אין נכונות להגביל פערי שכר; אין רצון להעמיד לרשות החבר הבודד סיוע במקרה של טענה להפרת התקנון או התנהלות בלתי הגונה אחרת של מוסדות הקיבוץ בריצתם לשינוי; אין יוזמה לדיון אמיתי במשמעותו, יציבותו והיתכנותו לאורך השנים של מודל רשת הביטחון המוצע לקיבוצים על ידי יועצים חיצוניים, המעבירים את מרכולתם המשומשת מקיבוץ אחד למשנהו; אחריותם של יועצים אלה לעתידו של הקיבוץ ולגורל חבריו נפסקת רגע אחרי ההצבעה, כשאין ערב לביטחונם הכלכלי של אותם חברים שקיומם תלוי מעתה ברשת זו, ולמעשה בהמשך רצונם של בעלי המשכורות הכבדות להחזיק אותה."
לאור האמור לעיל, ניתן לחשוב שכול קיבוצי השינוי לוקים בכול הרעות החולות הללו, כמובן שיש סתירה פנימית במלל הנ"ל, הרי לא ניתן לבצע שינוי בהתאם לתקנון הקיים, ניתן רק לקבל החלטה על השינוי בהתאם לתקנון, אבל החלטה זו, משנה בפועל את התקנון, הפרדוקס הזה כמובן נעלם מעיניו של הכותב, יש כאן הוצאת דיבה על כלל יועצי השינוי, ביניהם אני מכיר כמה חבר'ה ישרי דרך, אבל מה זה מעניין את פלג מור?
מה שמוביל את פלג מור במאמר הזה הוא הפחד, פחד פרופר מפני השינוי שכנראה מקיש אצלו בביתו על הדלת, וככול שזה מתקרב המילים, מה לעשות מחריפות והולכות.
נכון לחלוטין, הקיבוץ המשתנה איננו בשום פנים ואופן הקיבוץ הישן השוויוני לכאורה והשיתופי, הוא אפילו לא מתכוון להיות כזה, ממש לא, פלג מגלה את אמריקה, הכותב שראה זה פלא, מצא קשר בין השכר לבין מה שהחבר מקבל, הרי זה בסיס השינוי, ועל זה מגיב פלג בפליאה.
התנועה אינה עוסקת בפערי שכר, למה פלג? כי יש דברים שאינם ברי שליטה, מה לעשות ויש בעלי מקצועות חופשיים בקיבוץ המתחדש שמביאים משכורות עתק, איך גברי או וולוולה מטפלים בזה, מגרשים אותם מהקיבוץ?
מה לעשות וישנם קיבוצים אחרי השינוי שמתנהלים בשקיפות, עם וועדת ביקורת עם מוסדות ונוהלי קבלת החלטות מסודרים, ברגע שקיימים כאלה, ואני מכיר לא מעט כאלה, יוצא האוויר מהבועה שמנפח כאן פלג.
אני מבין את זעמו של פלג, אבל מה לעשות והמזכירים אמורים נכון להיום לשרת את כלל הקיבוצים, עד שיוחלט אחרת, פלג רוצה שהמזכירים ילכו בקו של המטה השיתופי, אבל מה לעשות ורוב התנועה הם קיבוצי שינוי, יחד עם קיבוצי המודל המשולב ואלה שעברו מאז דצמבר 2006 ישנם מעל ל 200 קיבוצים שכבר חצו את הרוביקון.
בצד השיתופי נותרו כ 70 קיבוצים, מתוכם עשרה זעירים ועירוניים, עוד עשרה שייכים לקיבוץ הדתי, דבר שמשאיר למזכירי התק"צ לטפל בחמישים (50) קיבוצים שיתופיים שגם בחלקם מתקיימים הליכים מתקדמים של מעבר לקיבוצי שינוי (געש, בית קמה, שובל ועוד, לכן עיקר עיסוקם, ובצדק, של המזכירים הוא בקיבוצי השינוי, ייתר על כן, פניתי אל מזכירי התנועה, שיעסקו בעניין ההתאמה לתקנות בכול זמנם, דבר שישאיר את מעט הקיבוצים השיתופיים לטיפול המטה השיתופי, וטוב ונכון שכך.
לסיכום
מאמר נוסף של פלג מור, הפעם כנגד גברי וכול המשתנים, כרגיל מערבב פלג עובדות, חצאי עובדות וסיפורי מעשיות, וכרגיל יוצא מזה מישמש, ואלה המזדרזים לשבח את המאמר שיקראו אותו שוב בעיניים מעט יותר אובייקטיביות ברוח דברי אלו.
העתקת קישור