ביקורות שטחיות
הוספת תגובה לדף  מבחן גביזון של אורית נוקד - כלשון מאזניים בוועדה למינוי שופטים את, ח"כ אורית נוקד, תצטרכי להכריע בין גישת השופט חשין, המתייחס אל בית המשפט העל
שם הכותב:  מיכה אשחר
נושא / כותרת  ביקורות שטחיות
תוכן ההודעה:  מאמר חשוב, שזכה לביקורת רדודה משהו.
אם יש קרבה פוליטית של אורית או של מישהו אחר לגביזון, היא איננה בהכרח קרבה ארגונית.
האג'נדה של גביזון הוצגה היטב בריאיון במוסף הארץ זה מכבר. גביזון דוגלת בפשרה כערך, לעומת "כוכבים" שמהווים במצעם יישות אירידנטית מבחינה חברתית.
כמה מאותם "כוכבים" עסקו במרץ בפעילות חברתית. זו כנראה לא אשמתם שהחברה שלהם מוגבלת באופן דמוקרטי פחות, לחוגים שמשפיעים יותר. זאת לעומת גביזון שיורדת קצת יותר אל העם ומודאגת בעניין הקונסנזוס.
ואם גביזון היא אישה קשה, אם היא בעצמה ביצה קשה או אם היא לא אוהבת גבינה צהובה - זה כבר ממש לא מעניין אותי. גם רבין לא היה איש קל, ויש שתיארו אותו במילים חריפות יותר. בוחרים אדם בגלל מדיניות ובגלל דרך, לא בגלל סבר פנים יפות.
העתקת קישור