מהו מקור הקילוסים?
הוספת תגובה לדף  מבחן גביזון של אורית נוקד - כלשון מאזניים בוועדה למינוי שופטים את, ח"כ אורית נוקד, תצטרכי להכריע בין גישת השופט חשין, המתייחס אל בית המשפט העל
שם הכותב:  איציק ש.
נושא / כותרת  מהו מקור הקילוסים?
תוכן ההודעה:  על פי הקילוסים שאתה מרעיף על רות גביזון, כנראה שקראת לפחות מחצית ממחקריה. ראשית קשה לי להאמין בכך ושנית, לשופט צריכות להיות תכונות נוספות מאשר הידע והלמדנות. מה ששמעתי מאיש אוניברסיטה הוא שהיא אישה קשה ביותר בלשון המעטה.
העתקת קישור