כתוב נכון וומה ההמשך?
הוספת תגובה לדף  כרוניקה של חורבן ידוע מראש - מאז הורכבה המשיחיות על גזע הציונות, הייתה בנו רוח אחרת. שני היסודות שהיו חסרים בנו - האפוקליפסה והקטסטרופה - מפעפ
שם הכותב:  מושבניק
נושא / כותרת  כתוב נכון וומה ההמשך?
תוכן ההודעה:  ישנה עמותה ששמה "דעת אמת"
המנסה להאבק בהשפעה הגוברת של הדתיים בכלל והחרדים בפרט.
יש להם אתר באינטרנט ובכניסה מגוגל.
קשה לראות כיצד היום, עם הר בעיותיה והגרזנים המשסעים ומבקעים את אחדות השורות שאיפיינה בעבר את הקיבוצים,אפשר לעשות דבר מה משותף ומרכזי אבל בהחלט יש עדיין כוחות שיכולים לפעול כדי למנוע השתלטותם על החברה והמדינה.
העתקת קישור