כרגיל: עוזי מעיד על דברים שאינו יודע !
הוספת תגובה לדף  כשהלב נאטם - בבאר שבע אפשר לספק לקשישים ארוחות חמות במחיר סמלי ובניר-עם אי אפשר? עזבו את "תקנות הסיווג". בשביל להיות בני אדם לא צריך תקנות סיוו
שם הכותב:  בן-עיר
נושא / כותרת  כרגיל: עוזי מעיד על דברים שאינו יודע !
תוכן ההודעה:  אביך שיחיה, עוזי (יש לו עוד 40 שנים, כפי שהבנתי), חי כבר שנים רבות מאד בקיבוץ, על התהפוכות שחלו בו. אבא שלי לעומתו חי כל חייו בעיר ! הוא נפטר מבוגר מאביך, ובשנים האחרונות של חייו נהגתי ללוות אותו בענייניו הסידוריים בעירו. באחרית-ימיו גם טיפלתי בענייניו בעצמי ! שלא כמוך, אני לא גורס, טוען או מעיד - שמה שעבר על אבי המנוח מייצג או מאפיין קשישים אחרים. אבל אתה חוזר והופך את סיפורי עמיעד ומשפחת בן-צבי כאילו הם מבטאים 'עולם ומלואו'. לא כך הוא ! לכן, אתה - כמו כולנו -צריך לעניות דעתי להזהר מהיקשים וגזירת 'גזרות שוות' או 'קל וחומר' (מהמידות שעל פיהן מודדים גם את התורה) מעניינינו הפרטיים והקרובים מדרך הטבע לעינינו, אזנינו ללבנו - לעניינים שלמראית-עין הם דומים, אם כי לא פעם מתברר שלאמיתו של דבר אינם כאלה ! חשוב על כך, בבואך להטיף, לייעץ, לפסוק, או לזלזל בצרותיהם או בשמחותיהם של אחרים. על מה שאינך יודע בבטחה (!) אל תעיד. סברות-כרס ומשאלות-לב, כבר כתבו לך פה בעבר, אינן אמת או 'ברי'. מקסימום הם 'שמא', כלומר: אולי. והספקן לא פעם קרוב יותר להכרת-המציאות כהוויתה, מהבטוח בעצמו בטחון 'גורף, כמוך כמסתבר'. ב.ע.
העתקת קישור