טחנות הצדק טוחנות לאט.. אבל
הוספת תגובה לדף  איתקה שלנו - היכולת לחיות ולהגדיר את חיינו כרצוננו נמצאת בידינו. לנו היכולת להיות "קורבנותיו" של העולם, או שנוכל לעצב אותו לפי מידת רוחנו הכבי
שם הכותב:  חבר משונה
נושא / כותרת  טחנות הצדק טוחנות לאט.. אבל
תוכן ההודעה:  טוחנות!
פעם רמי "משמן" אותן קצת, פעם זמי "מזרז" אותן.. ואולי בפעם הבאה יהיה זה "חבר משונה" כזה או אחר ש"יעזור" לגלגלים להסתובב הלאה..

כצפוי, זה מה שהיה לך להגיד:
"א. כמות החברים הנזקקת להשלמת הכנסה בגובה שכר מינימום היא קטנה והולכת וקטנה במהירות ככל שמתרחקים מיום המעבר לשיטה החדשה. סעיף זה לא אמור להפריע באמת לאיש.

ב. המקור התקציבי לפנסיונרים ולבעלי הצרכים המיוחדים בא מנכסי הקיבוץ (בדרך כלל הכנסות מהשכרות) ובמרבית הקיבוצים הוא קיים."

אם כך, מדוע לא ביקשתם כבר מזמן להסתווג כ"מתחדש", למה לחכות לאולטימטום "תוך 30 יום" של הרשם?
רק בגלל מס הכנסה?

לגבי סעיף א. שלך:
"הבטלנים" היו נתונים לחסדי "המערכת" ולכן נאלצו לעבוד.. עכשיו, עם קבלת הסיווג, הם יהיו זכאים, על פי חוק! לשכר מינימום גם מבלי לעבוד!

ויותר חמור, סעיף ב.
אם קראת טוב את מכתב הרשם בטח שמת לב למשפט הבא:

"מובהר כי ע"פ דין מוקנית סמכות סיווג הקיבוצים לרשם האגודות השיתופיות והליך הסיווג
נעשה לפי שיקול דעתו הבלעדי של הרשם. אין באמור במכתב זה או בדף ההנחיות המצורף לו
כדי לגרוע מסמכותו של הרשם לסווג את הקיבוץ לפי שיקול דעתו, או כדי לחייבו באופן
כלשהו לאשר את בקשת הקיבוץ להיות מסווג באחד הסיווגים שלעיל או את בקשתו לאישור
שינוי התקנון."

כלומר, הרשם שומר לעצמו את הזכות שלא לסווג קיבוץ גם לא באף אחד מהסיווגים!

הכל "לפי שיקול דעתו"..

ומה יקרה אם אותו "מקור תקציבי" להבטחת "הערבות ההדדית" קרי "ענף" ההשכרות, לא יוכר כמקור לגיטימי?

ויכולות להיות לכך שלוש סיבות:
א. מנוגד לחוק. (חוק ההתיישבות החקלאית)
ב. מנוגד לחוזה החכירה (השכרת משנה ללא אישור)
ג. נוגד באופן מהותי את רצון החברים ב"שיוך דירות".
שהרי אפילו לך צריך כבר להיות ברור ששיוך הדירות פירושו סוף להשכרת דירות "פנויות" (פונו ע"י חברים שנפטרו) וגם אותן יהיה על הקיבוץ "לשייך" למישהו.. (אולי בנים?)

בקיצור, כל מיגדל הקלפים שלך בנוי על השכרות שאסורות עפ"י חוק בבחינת "עשיית עושר שלא במשפט" בכלל לא בטוח שרשות ממלכתית, אוהדת ככל שתהיה, כמו משרד הרשם, תוכל לבסס את החלטותיה על הפרת חוק כמקור בלעדי לקיום תקנותיה.


העתקת קישור