פשרות ו"הסדרים" הן מתכון לטאטא את הבעיות מתחת לשטי
הוספת תגובה לדף  בין פשרות להסדרים - בוויכוח על גובה חוב, ניתן להגיע לפשרה של "חצי – חצי". בוויכוח על שמירת שבת או אוכל כשר, קשה להגיע לפשרה כזו. אולי עדיף הסד
שם הכותב:  א בן דוד
מקום מגורים:  כפר מנחם
נושא / כותרת  פשרות ו"הסדרים" הן מתכון לטאטא את הבעיות מתחת לשטי
תוכן ההודעה:  רובו של המאמר של ע דלומי עוסק במצב היפוטטי ובלתי ישים : קרי העברת הבעלות מנכסי הקיבוץ לחברים.

ולמרות שרבים הקיבוצים שהחליטו "לשייך" את הדירות לחברים הרי נותרה עוד דרך ארוכה ויקרה לעבור. ונראה כי לרוב הקיבוצים לא יהיה מקור כספי ראוי למימוש הפרצלציה, סימון המגרשים, הערכת שמאים, ובעיקר פתרון כל הבעיות החברתיות הנוצרות במהלך תהליך שיוך הדירה לחבר.

ועוד שנים רבות נצטרך לחיות עם המצב בו הקיבוץ על מוסדותיו הוא הבעלים והוא הקובע בכל הקשור לנכסיו ולדירות החברים.

ולכן מן הראוי שהתנועה והעומדים בראשה יובילו תהליך של בדיקת התכנות כל פרויקט "שיוך" הדירה לחבר. לכאורה גם בקיבוץ השיתופי רוב החברים ירצו לעצמם ןליורשיהם דירה ונכסים , אך בדרך ישנה המכשלה של שידרוג מירב התשתיות של ביוב, חשמל, מיים, ותעבורה המצריכים השקעה של מליוני שקלים למימושם בכל קיבוץ וקיבוץ.

ולכן לדעתי הפתרון היישומי
כלכלית וחברתית הוא הסכם בין החבר לקיבוץ על העברת נכסים בפועל (קרי בבנק) מהקיבוץ לחבר - תהליך זה איננו נזקק לשינוי תקנון האגודה השיתופית כי דרך קרן חוץ מאזנית יכולה האגודה להעביר כספים לחבריה. וזהו כוון שניתן יהיה לבצעו כמעט מיידית אך בהתאמה ליכולתו הכספית של כל קיבוץ וקיבוץ.

אין שום צורך בפשרות ובהסדרים אלה ביצירת מצב חדש שבו הקיבוץ והחברים הם באמת בעלי הבית ויכולים וצריכים להחליט על דרכם : כמה שיתוף להשאיר, אלו פערי רמת חיים לאפשר, ואלו שרותים להפריט ואו לסגור .תוך מעכב ובקרה אמיתיים על תהליכי השינוי.

אשר לחוקי היסוד של זכויות הפרט : חופש הקניין, ן\וחופש העיסוק נראה לי כי אם נביט במראה הייטב נבחין בהם גם בקיבוץ השיתופי .
והגיעה הזמן והעת לדון בכל קיבוץ וקיבוץ על תקנון חדש וחזון חדש אשר יתאים לרצון רוב חבריו.

דיאלוג בין כל סוגי הקיבוצים חייב שיתקיים (ונראה שהוא מתקיים כאן
כי חשובה האנפרומציה העוברת בין ה"תחדש" ואו המתפרק ולשיתופי כי המציאות היא שרוב החבירים
מעונינים בחברה צומחת, כלכלית, וברמת חיים נאותה,
אשר מאפשרת להם לצבור נכסים לביתם עם הליכתם בדרכם האחרונה. ויש להפסיק את התקנה המבזה בתקנון הקיבוץ הארכאי בו עם מותו של החבר גם מתות עתו כל זכויותיו בנכסי הקיבוץ. א בן דוד
העתקת קישור