הצעות קונסטרוקטיביות לכנס געש 2 (ראשונה בסידרה?)
הוספת תגובה לדף  איתקה שלנו - היכולת לחיות ולהגדיר את חיינו כרצוננו נמצאת בידינו. לנו היכולת להיות "קורבנותיו" של העולם, או שנוכל לעצב אותו לפי מידת רוחנו הכבי
שם הכותב:  כנס געש 2
נושא / כותרת  הצעות קונסטרוקטיביות לכנס געש 2 (ראשונה בסידרה?)
תוכן ההודעה:  כותב 'חבר מהמרכז' (ת.8 "מה הקשר...") -
"לגופו של עניין:
האחריות הקהילתית באה לידי ביטוי בחילוץ הקיבוץ מהתרסקות ושמירה על
זכויות חבריו ובעיקר הותיקים באמצעות התאמתו למציאות, קליטת חברים חדשים, ביסוס הכלכלה, מילוי קרנות הפנסיה ואיתור אופק חברתי חדש.
כל זה מתרחש בקיבוצים שקרסו והתרוממו מהכי למטה, כולם בשנים האחרונות
אימצו את כללי הקיבוץ המתחדש וצועדים קדימה.
ומגלים בדרך אחריות חברתית ראויה להערכה.
לא ברור מדוע הכותבים השיתופיים רואים ברעיון המימוש האישי והקהילתי איום על הסולידריות החברתית, מה הקשר?" סוף ציטוט. ושוב העתקה חלקית להדגשת העיקר:
"חילוץ הקיבוץ מהתרסקות [תוך] שמירה על זכויות חבריו, בעיקר הותיקים באמצעות התאמתו למציאות. קליטת חברים חדשים, ביסוס הכלכלה, מילוי קרנות הפנסיה. איתור אופק חברתי חדש...בקיבוצים שקרסו...[מה על מי שלא קרסו ?]...בקיבוץ המתחדש...מגלים בדרך אחריות חברתית ראויה להערכה. לא ברור מדוע הכותבים השיתופיים רואים ברעיון המימוש האישי והקהילתי איום על הסולידריות החברתית..."
הצעתי (בעקבות דברים קודמים שהוצגו כאן או ב'פורום' לקראת כנס געש2):
נסח 'חבר מהמרכז' את דבריך אלה בשורת הצעות אופראטיביות, מנומקות תיאורטית ומבוססות על נסיון קיים במקומות בהם מומשו. הצג את 'נייר העבודה' הזה כאן, ואם תעז - בוא אתו לפגישה בעמיעד (יום שישי 16.3.2007 ב-10:00. רשמת ביומן ?) והצג אותו שם ! 'הולך על זה' ?
העתקת קישור