לזוהר (ת.11 ו-12) ולהצעותיו הקונסטרוקטיביות
הוספת תגובה לדף  בין האני והאנחנו - צריך שהאנשים שלמדו לומר "אני" ומעוניינים עדיין בשיתוף, והאנשים שעוד אומרים "אנחנו" והם חפצי חיים של תנועה, ייצרו ביניהם איז
שם הכותב:  דני
דואר אלקטרוני  wahle@yotvata.org.il
נושא / כותרת  לזוהר (ת.11 ו-12) ולהצעותיו הקונסטרוקטיביות
תוכן ההודעה:  'גנבת' לי את המילים מן המקלדת, 'זוהר' !
1. לענין כתב-העת: אכן 'מפנה' הוא רבעון (יוצא לאור בכל כ-3 חודשים), וזה אינו מתאים לקצב ה-MTV של ימינו וגם לא לקצב ההתכתבות כאן, ובודאי לא לקצב השינויים המתרחשים בכל שבוע וחודש בקיבוצים ('הרכבת הדוהרת אל התהום' כדבריו ה'מיתולוגיים' של וולוולה מעין-גב, במערכת-הבחירות לתפקיד מזכיר התק"צ).
לכן כתבתי שצריך 'כתב-עת מותאם לנסיבות הזמן והענין. 'מפנה יכול להיות 'כלי' או 'מסגרת' קיימת ליצירה ולפיתוח משהו חדש ! כמו שמוטי זיסר בעל-ההון קנה חברת 'הי-טק' (לפיתוח וליצור מיכשור רפואי מתקדם) כ'חברת-מדף', והפך אותה למכשיר ל'מינוף' עסקי הקמת ה'קניונים' שלו במרכז אירופה ובמזרחה.
2. להצעתך - לקיים פגישה 'פיזית' לרב-שיח ב'נושאי-הליבה' של הדיון כאן: אני 'מוליך את הצעתך הלאה:
א. 'הזרם' ו'המעגל' השיתופיים 'הרימו' את כנס 'בארי' רב-המשתתפים בשנה שעברה, שלהתרשמותי, גם על-פי מה שמתרחש בהמשך - הרבה מעבר ל'חשיבותו בעצם קיומו' לא קרה מאז. 'אגף החברה' (רבקה וילנד, גזית) בתק"צ הכריז על כנסים אזוריים בנושאים שהם בדיוק 'ליבת' הדיון כאן (לפי התרשמותי), האמורים להתקיים בחודש-חודשיים הבאים (טרם פורסמו המועדים ושמות-המקומות !). 'אגף הרכזים' (עמרי כנען, גן-שמואל) אמור היה לקיים בנובמבר-דצמבר 2005 סידרת כנסים אזוריים בנושאים קרובים (עד היום אינני יודע אם באמת התקיימו הכנסים הללו, משום שמעולם ד"ר רן כוחן מ'צרעה' שהיה אמור לדווח עליהם לא עשה כן !).
ב. 'על השולחן' של מזכירות התק"צ ושל מועצת התק"צ מונחת (וטרם נדונה במועצה !) תכנית-העבודה של התק"צ לשנת 2007.
ג. כ'נגזרת' מכל אלה אני מציע כאן בפומבי: יקבע שבמחצית הראשונה של 2007 תתקיים לפחות פגישה פתוחה אחת לדיון ב'נושאי הליבה' כנ"ל (לאחר שיוגדרו וינוסחו במדוייק, ויפורסמו לציבור, לקבל הערותיו!), במתכונת של 'יום למידה וחשיבה' (שיכול אפילו להתחיל ערב קודם), בנושאים שכיום הם 'בנפשנו' (ואין הכוונה להחלטות מינהל מקרקעי-ישראל, או מס-הכנסה, או משרד התמ"ת, למרות שאסור כמובן להתעלם מהן, כרקע וכנתונים). ד. את יום החשיבה, הלמידה והשיחה הפתוח הזה ראוי ש'ירימו' במשותף, כל הגורמים הנ"ל (הזר"ש, ואגפי החברה והרכזים, אפשר 'בחסות' כתבי-עת, שבועונים או גורמים בעלי-הון וענין, ש'חסות' לארוע כזה עשויה לתרום ליחסי-הציבור שלהם).
ה. אפשר לחילופין, או כשלב מכין, לקיים פגישות באותם עניינים במקומות השונים (קיבוצים ו/או מועצות אזוריות), שסיכומיהן ירוכזו כבסיס וכ'חומר-גלם' לפגישה המרכזית (בקיץ 2007, אם עד אז לא יוחלט על הקמת הבחירות לכנסת ה-18 ?!).
כך אגב, כונס החומר שבסופו של דבר נדפס ב-2 הקבצים 'שיח לוחמים' ו'בין צעירים' שהזכרתי אתמול.
ו. אם היה די כסף בתק"צ 'להרים' ב-2006 ועידה שרובה היה יח"צ 'קריאות' והצהרות לתקשורת (ולא פחות חשוב: הפגנת-הזדהות עם הקיבוצניקים בצפון מוכה-הטילים), ראוי לדעתי להקצות את התקציב המתאים ב'שנת העבודה' 2007 לפגישה/פגישות לדיון האמיתי וה'חודר עמקי-בטן' במה שלפי התרשמותי מציק לאלפים מחברי הקיבוצים כיום, גם אם רק עשרות מעטות מהם מעזים או יודעים להביא את המועקה לכלל דיון פומבי !
ז. בהנחה (משום שכך נרמז), שיש מקרב יושביו של הבית ברחוב ליאונרדו 13 בתל-אביב מי שקורא את הנכתב כאן, אני מקווה שיהיה להצעותינו המעשיות האחרונות (כתב-עת, פגישה/פגישות) מענה מכובד ונאות ! דני.
העתקת קישור