עוזי עוזי... לא ישנת אחרי ההופעה בבייג'ין?
הוספת תגובה לדף  בין האני והאנחנו - צריך שהאנשים שלמדו לומר "אני" ומעוניינים עדיין בשיתוף, והאנשים שעוד אומרים "אנחנו" והם חפצי חיים של תנועה, ייצרו ביניהם איז
שם הכותב:  זוהר
נושא / כותרת  עוזי עוזי... לא ישנת אחרי ההופעה בבייג'ין?
תוכן ההודעה:  הכנסת דברים לפה שלי ואחר סותר אותם? נו באמת עוזי.
ברצוני להבהיר לך, כמה אמיתות 'אמיתיות', ולא פנטזיות של כזה-כאילו. מותר לא להבין אותי, אסור לעוות או לעשות שימוש לא ראוי בדבריי (ודבריי כל אחד מאיתנו כאן!).

נלך אחד לאחד, לאט לאט:

"זוהר טוען וחוזר וטוען שלקיבוצים שעברו שינוי אין הוגי דעות, הוא מתעקש לטעון שכול החוכמה וכל השכל הס"ד נישאר איך שהוא בצד השיתופי, והנה אתה בא ומוכיח לכולנו שיש חיים לאחר השינוי..."

בחיים לא טענתי טענה כל כך ילדותית ומטופשת.
אבל אם יש 'הוגי דעות' במפריטים, אנא שיקומו ויכתבו את החזון, שיקחו אחריות על הקהילות שלהם למען לכידותם, למען ישארו 'קיבוצים' ולא 'תחנת-מעבר' (כדבריך אתה עוזי!).

הכתיבה של דודו 'ספרותית' ויפה, אין ספק, רעיונותיו, ממממ... איך לומר לא נהירים עד הסוף.
ההזמנה לדיון ראויה, אז קדימה דודו, עוזי, חבר מרכז, ארנון ויזהר. אני מחכה במעגל, מי מנחה?

ואתה ממשיך:
"שניים, הגושרים וקדרים הצליחו לשייך את הדירות..."
לא נכון, רק קדרים, תקרא את העיתון של אתמול. (קדרים, גשר הזיו וגעתון).

וממשיך:
..."זוהר מבקש בר פלוגתא שיוכל להעמיד את התובנות שלו אל מול התובנות של זוהר, זוהר מאמין בכול ליבו שהשכל והטוב, נמצאים כולם בצד השיתופי או מה שנותר מהצד הזה, ואני מעט יותר צנוע ותמה, האם ייתכן ששני שלישים מהקיבוצים כבר אינם שיתופיים, וברגע שהחברים עברו לצד השני, לגדה ממול, הפכו באחת לחזירים קפיטליסטיים חסרי בינה?

עוזי, זוהר לא חושב ככה, מצטער לאכזב אותך.
יש לו חברים מצויינים בקיבוצים-לשעבר, אותם אוהב ומעריך אותם, מאיין החוצפה עוזי להלביש עלי האשמות כאלה?

ועוד:
..."ידידי זוהר לוחץ ומבקש כול הזמן קצת "אידיאולוגיה משתנה" מבקש שנראה לו כמה אחוז קיבוץ..."
נכון, כל דיון מתחיל בשאלה, בהבעת עמדה, דיון ערכי רעיוני הוא דיון 'אידיאולוגי'. עליכם לנסח את השקפת העולם הזו, מה לעשות,בעל פה, בכתיבה ובמעשים יום יומיים.
עמדות בדיון חייבות להיות מבוססות, ולא כמו עניין המפעלים של חבר מרכז מאמש, וודאי שלא כמו "ההכרה של החלוצים" (אוי לבושה).
עדיין לא קראתי ולו עמדה ראויה אחת עוזי. קראתי הרבה רפש על 'הקיבוץ הישן', הרבה זלזול על 'האידיאולוגיה' השיתופית, הרבה ציניות על יאצק ועל כך ש'השיירה עוברת',... וכל תגובה שניה נושא הרוב המספרי הוא הטיעון המוחץ. זו הרמה, זאת האידיאולוגיה?

החזרות האין סופיות על אותן הקלישאות ממש שוחקות, עוזי, גם אם ישארו 50, 30 או 16 קיבוצים שיתופיים (כמו התנועה הדתית לאורך שנים רבות!) הנושא מוכיח שאפשר, לא רק שראוי, אלא שאפשר חברתית, כלכלית בסביבה עוינת, למרות הרוב שאיבד את האש השיתופית ולא אזר כוח להשתקם ביחד.
קיום השיתופיים מוציאה מדעתם את המפריטים. זה שקוף ברור ומובן.

עוד...
..."חברינו השיתופיים נאחזים בתקנון הישן, בוועדות, ובכול הידוע,.."
באמת לא ידעתי. תקנון זה כמסגרת של כללי משחק, אני בעד לעדכנו מעת לעת, לא נאחז בו, וגם כתבתי לאמנון ב"ד רק אתמול, שחייבים לשנותו, לא נאחז ב'מוכר'! דוחף לפיתוחים בשיתופיים, ועוד איך: קרנות חיים, קרנות ירושה, תקנונון חלופי (רדום), יצירת מקומות עבודה, פיתוחים עסקיים בארץ ובעולם, קליטת ושילוב צעירים בענפים ובניהול ענפים, מה לא, עולם של עדכונים בשיתופיים, כן בקיבוצים שינים כאלה שהמנהלים מתחלקים עם אחרון החפ"שים (מונח לא יפה!, סליחה!) בשיוויון ותוך ויתור מדעת, מלעשות 'בוכתות' לביתם.
מאיין החוצפה לטעון שאני נאחז בתקנון ובועדות? ועדות? ניהול ללא צוותים וללא ועדות, ללא דמוקרטיה, של מנהלי קהילה 'דמוקטטור' או ועד ממנונה (30 קיבוצים?) יותר טוב? יותר מתקדם וחברתי ודמוקרטי?

אבל בוא עוזי נסיים בנימה אופטימית:

..."אני מסרב להאמין שהכול מת כתוצאה מהתהליכים שאנחנו עוברים, על פניו ואם להיות ריאלי, אז כן, הדרך היא חד סטרית, אבל גם במצב הזה, נשארת האמונה שאפשר אחרת..." אתה כותב די ריאלית! רק אמונה בשיתוף, שיוויון (אפילו חלקי במבנה המתחדש, לפחות שיוויון בבריאות, חינוך, רווחה ותרבות!, שלא לדבר על קרנות לסיוע לבנייה!) יכולים לשמור על המתחדשים כ'קיבוצים'. רק אמונה ושיח כמו שדודו מציע.

אמרתי,אני במעגל, ממתין לכם, דודו בבקשה תנחה.

דרך אגב ובמחשבה שניה. לדעתי את הדיון הציבורי והנוקב הזה אתם חייבים לנהל בלעדינו, השיתופיים, אתם יודעים את הכללים, מה זה קיבוץ ומה זה 'לא-קיבוץ'. אתם לא צריכים אותנו בשביל זה. אנחנו יכולים לסייע, אם תרצו... אבל (גדול) בלי סיבונים, בלי עקיפות מימין, בלי מניפולציות של מילים ומושגים.. כל אמירה בדוקה ומוסמכת, כל נתון מבוסס, כל טיעון מגובה, יעני: פייר פליי או חבל"ז. תחליטו.

אישית אשמח שכתוצאה מהדיונים, ובעיקר מהתוצאות המעשיות שלו ישארו קיבוצים, כאלה ואחרים.

איך היה עם אולמרט?
זוהר
העתקת קישור