להשכלה כללית
הוספת תגובה לדף  לזייף חופש - ברור שקיבוצים וחברים זכאים לשנות ולהפריט את אורחות חייהם כשזה רצון הרוב. אבל לקשור זאת ל"חופש" זה לשאת את שם החופש לשווא
שם הכותב:  חבר מהמרכז
נושא / כותרת  להשכלה כללית
תוכן ההודעה:  כל מפעלי הדגל של התעשייה הקיבוצית מתמחרים ומשלמים שכר דיפרנציאלי לעובדיהם.

זה שחלק מהמפעלים בבעלות קיבוץ שיתופי המחלק תקציב שיוויוני לא סותר טענה זו.
העתקת קישור