החלפת ערכי החיים ברדיפה אחר ה"קפיטל"
הוספת תגובה לדף  המלחמה היא על הקפיטאל - הניסיון להסיט את הקרב על עתיד הקיבוץ לכיוון אידיאולוגי הוא הסחת דעתו של החבר התמים. המלחמה האמיתית ב"קיבוצים המתחדשי
שם הכותב:  א בן דוד
מקום מגורים:  כפר מנחם
נושא / כותרת  החלפת ערכי החיים ברדיפה אחר ה"קפיטל"
תוכן ההודעה:  מאמרו של סנדר מתאר את המתרחש הן בעולם כולו והן במדינתנו הקטנה. : הרדיפה המואצת אחר ה"קפיטל" ורמת החיים וכן את הקורה בחלק לא מבוטל של הקיבוצים הנוהים אחרי יועצים חיצוניים וסיסימאות שינוי שהן בחלקן הונאה כתובה שאין לה אחיזה במציאות לאורך זמן, כל זאת תוך כדי נטישת ערכי יסוד של הקיבוץ ופרוקו של הקיבוץ מתוכנו
הערכי.

ברור שכל ארגון וחברה נדרשים לשינויים בלתי פוסקים על מנת לשרוד אך הרצון להדמות לחברה הסובבת כבר משליך צל כבד על כל התנועה הקיבוצית. כי הרי תנאי המנהל המוצלח חייבים המה לשקף את תנאיו של מנהל מחוץ לקיבוץ על כל מרכיבי רמת החיים שהוא כולל בתוכו לרבות אופציות , תקופת הסתגלות ומצנח של "זהב" עם סיום עבודתו שהולך ומתרחק.

ומאחר ורוב הקיבוצים גם לא השכילו להעמיד מתוכם מנהלים ראויים רוב בעלי התפקידים הם שכירים המעונינים אמנם בהצלחתה הכלכלית של המערכת אך לא פחות מכך לשמר את מעמדם וכוחם.

השינוי נעשה תוך שכנוע החברים שהוא הכרחי ויביא להעלאת רמת החיים בישוב המתחדש. ובקיבוצים שיש להם מקורות כספיים נאותים אמנם ניתן לעשות את השינוי ולהעלות את רמת החיים. אך לא נמסר ולא הובאו לידיעת החברים כי המטרה היא בעצם הגעה לישוב קהילתי שונה תכלית שינוי מהקיבוץ וומערכיו.

למשל רוב החברים איננו מכיר את הוראות הסווג ואת המושג המטעה "קיבוץ
מתחדש" , המונח "רשת ביטחון " גם הוא בא לזרות חול בעיניים ולשכנע ולנסות למצוא מזור לנפגעי השינוי , והוא יחזיק מיים כל עוד המצב הכלכלי של ענפי הקיבוץ והתעשיה יהיה שפיר.

מדאיג הרבה יותר הוא מצבם של הקיבוצים חדלי הפרעון הזקוקים להסדר הלוואות נוסף על מנת לשרוד וכאן
אין לקיבוץ השיתופי ואו לקיבוץ "המתחדש" פתרונות של קסם וחייבים להפריט ולהוריד את רמת החיים של החבירים.

בקיצור ישנם קיבוצים עניים ויש עשירים משני צידי המתרס, ולכן טועה סנדר בהכלילו את כולם ב"חבילה" אחת".

התנועה חייבת להלחם על הקטנת פערים ועל הקפדה על תהליך שינוי הוגן ומבוקר.

לא ברור למה אין מסקנות מיידיות בנושא שיוך הדירות שעד כה כשל וקיבוצים הוציאו עליו כבר מליוני שקלים.

האם מישהו עשה ואם לא כדאי שתהיה בחינה מעמיקה של כל נושא שיוך הדירות בקיבוצים ומידת ההתכנות הכלכלית והחברתית של כל המהלך .

כמו כן יש להקפיד על שקיפות מירבית ופרסום מספר המשרות בקיבוץ לפני ואחרי השינוי עם פרוט המשכורות של התפקידים הנבחרים .

וכמובן ללוות את התהליך במבקר חיצוני שיהיה נגיש לכל חבר וחבר. א בן דוד
העתקת קישור