ערכתי את תגובתו של עוזי (32) והוצאת את 'פניניה'
הוספת תגובה לדף  לזייף חופש - ברור שקיבוצים וחברים זכאים לשנות ולהפריט את אורחות חייהם כשזה רצון הרוב. אבל לקשור זאת ל"חופש" זה לשאת את שם החופש לשווא
שם הכותב:  לומד ושוקד
נושא / כותרת  ערכתי את תגובתו של עוזי (32) והוצאת את 'פניניה'
תוכן ההודעה:  כדרכי קראתי בשקידה, וכדי ללמוד היטב את הדברים ולהבינם, ערכתי אותם מחדש (עניינית ולשונית), ולבסוף הוצאתי את עיקרם (לפי התרשמותי ודעתי). הפעם 'סמרו שערותיי' ולכן החלטתי להביא את הדברים לעיני כל הקוראים. האמנם קורא עוזי את מה שמתקתקות אצבעותיו עלי-מקלדתו ? ל.ו.
א. עיקר הדברים (מצוטט מתגובתו של עוזי, במשפטים קצרים או בקטעי-משפטים):
* אילו מדובר בתופעה גורפת וקורעת לב, אני סמוך ובטוח שהיינו שומעים עליה.
* מספר הכותבים האנונימיים כאן גדול, והם נחלקים שווה בשווה בין המתחדשים לשיתופיים.
* העוולות המתוארות כאן באתר...הם קטנים ושוליים.
* הפגיעה שנפגעו חברי הקיבוצים החלשים בעת השינוי היא יותר יחסית מאמיתית. יתכן שהנטו הנשאר בידם אפילו גדול יותר מקודם, אבל...שכנם מקבל פי שתיים, וישנו העלבון.
* ברוב הקיבוצים התקבלו ההצעות לשינוי ברוב הדרוש ולפי התקנון. לכן הן חוקיות. [הערתי: אבל הרי מדובר באישור 'הרשם' שטרם ניתן ! אז עדיין זה לא חוקי, גם עוזי קבע שכן!].
* מה לעשות שכל הקיבוצים אינם עומדים בתקנון ורוחו... תעשה רשימה שמית?
* פנייה של חברים כנגד מימסדי הקיבוצים... מולם יציבו הקיבוצים עורכי-דין משלהם...(טובי עורכי הדין בישראל).
* משפטים מהסוג הזה נמשכים שנים. הוכחות שנגרמו עוול ונזק... קשה [להוכיחן בבית]-משפט.
* אני מציע לעשות סבב של ממש בקיבוצים, ולבדוק את "נפגעי השינוי", מקרה אחרי מקרה לגופו. [שאלתי/הערתי: מי יעשה את ה'סבב' ? לשם כך היה מי שהציע להקים 'נציבות לפניות חברי-קיבוצים', שאולי מוטב להסמיכה גם 'לרדת לשטח'].
* האם יש מי שיעיז להיחשף על צרותיו האינטימיות ולהגישן לציבור ? [הנה התשובה של עוזי ל'חבר מהמרכז' ששאל מדוע אין פניות של נפגעי-השינויים, ולעצמו - שטוען שאין כמעט נפגעי-שינוי, ומעט הפגיעות הן 'שוליות' וההתייחסות אליהן - אנונימית].
* אשמח לשמוע על תביעה שכזו. כל תביעה כמו של רמי מרימה את המסך ומבהירה את הדרוש הבהרה. [קודם עוזי מנסה לשמוט את הקרקע מתחת למי שנוטה לבדוק 'תביעה', ועכשיו הוא מברך את מי שלא שועה לאזהרותיו].
ב. שכתוב ועריכה מחדש של תגובתו /מאמרו של עוזי [קרוב ל-500 מילים]: תביעה יצוגית יכולה להתקיים כאשר מספר הנפגעים רב והמאפיינים זהים,
"נפגעי השינוי" [בקיבוצים] הם מעטים יחסית. אילו מדובר בתופעה גורפת
וקורעת לב, אני סמוך ובטוח שהיינו שומעים עליה, קוראים עליה ורואים אותה
בערוצי הטלוויזיה מחוף לחוף. עובדה היא שמדובר בתופעה שולית יחסית...

אני מזהה כאן תופעה מעניינת: ...מספר הכותבים האנונימיים כאן גדול,
והם נחלקים שווה בשווה בין המתחדשים לשיתופיים.
והעיקר: העוולות המתוארות כאן באתר (אותו בן 80 שאין לו איך לנסוע למרפאה,
והדברים הקטנים האחרים), הם באמת קטנים ושוליים.
אמרתי וחזרתי ואמרתי: הפגיעה שנפגעו חברי הקיבוצים החלשים בעת השינוי היא יותר יחסית מאמיתית. ייתכן שהנטו הנשאר בידם אפילו גדול יותר מקודם, אבל [מכיוון ש]שכנם מקבל פי שתיים, ישנו העלבון.

אני לא בטוח שיש בסיס לתביעה יצוגית [כי] ברוב הקיבוצים התקבלו ההצעות לשינוי ברוב הדרוש ולפי ה[כתוב ב]תקנון. לכן הן חוקיות לפי כול אמת מידה.
אם אתה ש"ח נתפס לכלל סעיפי התקנון, אתה בבעייה חמורה, כי אתה מבקש בתביעה יצוגית מבית המשפט לפסוק שקיבוצי השינוי אינם עומדים בתקנון וברוחו,
אך מה לעשות שכל הקיבוצים אינם עומדים בתקנון ורוחו, אז איך תבדיל? תעשה רשימה שמית?
לפני שניגשים לבתי המשפט, [עם] פנייה של חברים כנגד מימסדי הקיבוצים, יש לזכור שעורכי דין... ראשית הם מבקשים דמי-קדימה לא מעטים, [רק] אחר כך הם
בודקים את סיכויי התביעה, ורק אם הסיכוי טוב - ילכו על 'שיטת האחוזים'.
מולם בוודאי יציבו הקיבוצים עורכי-דין משלהם (אם זו תהיה תביעה יצוגית,
אז מול עורכי דין קיקיוניים של החברים יוצבו טובי עורכי הדין בישראל).
משפטים מהסוג הזה נמשכים שנים. הוכחות שנגרמו עוול ונזק הן הוכחות נסיבתיות [?] שקשה להביאן [להוכיחן בבית]-משפט.
אני מציע לעשות סבב של ממש בקיבוצים, ולבדוק את "נפגעי השינוי", מקרה אחרי מקרה לגופו. אין שני מקרים שפגיעתם זהה וגורם הפגיעה הוא זהה, ופגע בכולם.
...אין לי מושג האם יש מסד מוצק לתביעה יצוגית והאם יש מי שיעיז להיחשף על צרותיו האינטימיות ולהגישן לציבור.
...אשמח לשמוע על תביעה שכזו. כל תביעה כמו של רמי רק מרימה את המסך
ומבהירה את הדרוש הבהרה. עוזי. [ערוך ומקוצר ע"י ל.ו.]
העתקת קישור