לשכביץ(ת.22) ולכולנו:קראו סעיפים 10-11 בהסברי (ת.22)
הוספת תגובה לדף  לזייף חופש - ברור שקיבוצים וחברים זכאים לשנות ולהפריט את אורחות חייהם כשזה רצון הרוב. אבל לקשור זאת ל"חופש" זה לשאת את שם החופש לשווא
שם הכותב:  שומר חוק
נושא / כותרת  לשכביץ(ת.22) ולכולנו:קראו סעיפים 10-11 בהסברי (ת.22)
תוכן ההודעה:  מעבר למה שכותב שכביץ וכותבים אחרים על 'שינוס המתניים' שאולי ישנסו מזכירי התק"צ ו'רשם האגודות השיתופיות' לשם "התארגנות" מתאימה לנסיבות החוקיות והמשפטיות - לעומת מה שקורה בפועל 'בשטח' - משמעות הודעת 'הרשם' לבית-המשפט המחוזי (מינהלי) בירושלים, היא: כל עוד לא פורסמו ב'רשומות' (הפרסום הרשמי של משרד המשפטים של מדינת-ישראל) הודעות מוסמכות על שינוי בתקנון קיבוץ X או שינוי בסווגו (בדרך-כלל מ'קיבוץ' ל'קיבוץ מתחדש' או 'קיבוץ עירני') -
א. אמור כל קיבוץ להמשיך ולהתנהל בפועל - החלטות ובצוע - עפ"י מה שכתוב בהוראות תקנונו הקיים (קודם לכל שינוי שטרם פורסם), ועפ"י מה שרשום ב'פקודת האגודת השיתופיות' ובתקנות-הבצוע המתאימות לסווגו (כאמור - שטרם פורסם דבר שינויו) כ'קיבוץ' (לא 'קיבוץ מתחדש'!).
ב. כל חבר/ה המרגישים נפגעים בגלל החלטה או התנהלות קיבוצם ו/או בעל-תפקיד/ים בו, והיכולים להוכיח את הפגיעה בהם ואת הסתירה לכאורה בין מה שהוחלט, נעשה, או לא-נעשה לבין הכתוב (!) בתקנון וב'תקנות' - נפתחה בפניהם הדרך הלגיטימית לפנות על-פי הצעדים והשלבים המתבקשים לדרך המוליכה עד קובלנה ו/או תביעה אזרחית כנגד הקיבוץ וכנגד בעל/י-התפקידים בו ! במידה שיהיו מי שירצו להעביר אלי מידע בענין זה, או לקבל הפניות ל'כתובות' מתאימות (כל עוד לא הוקמה כמוצע 'נציבות לפניות חברי-קיבוצים' !) - לאחר שיצטברו כאן הודעות אחדות על כך, אפרסם 'כתובת של תיבת דוא"ל' בה יוכלו המעוניינים, לשלוח ולהפקיד את המידע שברשותם. ש.ח.
העתקת קישור