כמה סמלי!
הוספת תגובה לדף  לזייף חופש - ברור שקיבוצים וחברים זכאים לשנות ולהפריט את אורחות חייהם כשזה רצון הרוב. אבל לקשור זאת ל"חופש" זה לשאת את שם החופש לשווא
שם הכותב:  חבר משונה
נושא / כותרת  כמה סמלי!
תוכן ההודעה:  כמה סמלית היא העובדה שהקיבוץ הראשון המסווג כ"קיבוץ מתחדש" הוא למעשה כפר/מעון מחסה ל"בעלי צרכים מיוחדים" או אם לקרוא לילד בשמו מעון למפגרים.

זהו בדיוק סוג "החברים" שאפשר היה "להלביש" עליהם את "הקיבוץ" ואת "הסיווג" הזה מבלי שהדבר "יזיז" להם כהוא זה..

אבל צודק עוזי בן צבי שאומר שבקרוב(?) יצטרפו אליהם רוב הקיבוצים האחרים.. גם בהם סביר מאוד להניח "החברים" לא יגלו עניין רב בפרטים..

היתרון של חברי "קיבוץ" כישור הוא החסות הפרושה עליהם מטעם משרד הבריאות.

מי יפרוש חסותו על החוסים בשאר הקיבוצים "המתחדשים"?

ילקוט הפרסומים 5568, כ"ט באב התשס"ו, 23.8.2006
הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות
הודעה על רישום אגודות שיתופיות
( 9) שם האגודה: קיבוץ כישור.
מס' האגודה: 57-002418-2 .
המען: ד"נ בקעת בית הכרם 25149 .
תאריך רישום: י"ג באלול התשל"ו ( 8 בספטמבר 1976 ).
סוג ראשי: חקלאות.
סוג משני: קיבוץ מתחדש.
העתקת קישור