שומר חוק מה מיוחד בפסיקה זו?
הוספת תגובה לדף  לזייף חופש - ברור שקיבוצים וחברים זכאים לשנות ולהפריט את אורחות חייהם כשזה רצון הרוב. אבל לקשור זאת ל"חופש" זה לשאת את שם החופש לשווא
שם הכותב:  עוזי בן צבי
מקום מגורים:  עמיעד - סין
נושא / כותרת  שומר חוק מה מיוחד בפסיקה זו?
תוכן ההודעה:  אני לא מבין על מה כבודו מתרגש, ידוע הוא שזה המצב, ואם כתוצאה מפנייתו של רמי שוחט הרשם מעביר שאלונים לכול הקיבוצים, מצויין!!! תהיינה הנחיות לשינוי בתקנון ולהכנסת הנחיות הרשם והתקנות החדשות לתקנון.
אני מניח שעד סוף 2007 יהיו כול הקיבוצים מסווגים כהלכה, משפטית, למי שזה מזיז בכלל.
אז אחרי שכ 200 יסווגו כמתחדשים, ושנים שלושה כמושבים, תהיה שמחה במחננו?
עוזי
העתקת קישור