רשמית ובאופן מוסמך:רק קיבוץ אחד (!) סווג כמתחדש עד
הוספת תגובה לדף  לזייף חופש - ברור שקיבוצים וחברים זכאים לשנות ולהפריט את אורחות חייהם כשזה רצון הרוב. אבל לקשור זאת ל"חופש" זה לשאת את שם החופש לשווא
שם הכותב:  שומר חוק
נושא / כותרת  רשמית ובאופן מוסמך:רק קיבוץ אחד (!) סווג כמתחדש עד
תוכן ההודעה:  להלן עיקר תשובתה של פרקליטות ירושלים לבית-המשפט בשם רשם האגודות השיתופיות, לעתירתו של רמי שוחט. לשירותכם:
[ועדיין יש מי שהעובדות לא מבלבלות אותו ?]
תודה לרמי !
בש"א 2065/06
בבית המשפט המחוזי בירושלים בשבתו כבית-משפט לעניינים מינהליים
בפני כבוד השופטת י' צור, סגנית נשיא.
המבקש : רמי שוחט באמצעות בא כוחו עו"ד גל פלג
נגד
המשיב: רשם אגודות השיתופיות באמצעות פרקליטות מחוז ירושלים
תגובה מטעם המשיב:
בהתאם להחלטת בית-המשפט הנכבד מיום 13.12.06...
2. שאלת המערער... האם קיימת אגודה שיתופית שסווגה ע"י המערער
כ"קיבוץ מתחדש" בהתאם לתיקון תקנות האגודות השיתופיות (סווג אגודות)
משנת תשס"ו [ק"ת 60045 בעמוד 188] (להלן תקון)
3. ב-23.12.06 נמסר לב"כ המבקש שעד כה סווג קיבוץ אחד כקיבוץ מתחדש.
4. הודעה על שינוי סווגה של אגודה שיתופית מתפרסמת ברשומות...
תיקון התקנות שבתוקף נכנס לתוקפו ב-19.1.06, וכאמור עד כה סווג קיבוץ אחד בלבד בהתאם לתקנות.
בתקופה הקרובה אמורה להשלח ע"י המשיב פנייה לכל הקיבוצים, בה יתבקש כל קיבוץ להשיב להודיע תוך פרק זמן קצוב מה הוא הסווג המבוקש על ידו...
הפנייה כוללת גם דף הנחיות, המפרט את הדרישות שעל הקיבוצים לעמוד בהם,
בהתאם לסווגי הקיבוץ השונים. בחלוף פרק הזמן שבפנייה, יבחן המשיב את סווגו של כל קיבוץ וקיבוץ בהתאם לבקשת ה קיבוץ ולמסמכים הרלוונטיים אך גם, כמובן, בהתאם לנסיבות העובדתיות בכל מקרה ומקרה.
5. סווג הקיבוצים השונים יעודכן החל מהתקופה הקרובה גם באתר האינטרנט של משרד התמ"ת ומידע זה יעמוד לרשות הציבור גם בדרך זו.
ז' בטבת תשס"ז, 28.12.2006גל נוי עו"ד, עוזרת לפרקליטת מחוז ירושלים (אזרחי)
העתקת קישור