תאוריית ההוגנות
הוספת תגובה לדף  המלחמה היא על הקפיטאל - הניסיון להסיט את הקרב על עתיד הקיבוץ לכיוון אידיאולוגי הוא הסחת דעתו של החבר התמים. המלחמה האמיתית ב"קיבוצים המתחדשי
שם הכותב:  חבר מהמרכז
נושא / כותרת  תאוריית ההוגנות
תוכן ההודעה:  משה היקר,
תאוריית ההוגנות של וורום, שהוא פסיכולוג קגוגניטיבי, עוסקת בשאלה של הקשר שאדם עושה במוחו בין מה שהוא תורם למה שהוא צריך לקבל.

לטענת וורום מוח האדם עובד בסוגיה זו כמו מחשב המחשב מכלול מורכב מאוד של נתונים: מה אני עושה מול מה אני מקבל? מה אני עושה ומקבל, מול מה שהאחר עושה ומקבל? מה היחס בין תרומה מעטה לתרומה רבה ועוד ועוד.

על בסיס הצורך הפסיכולוגי הבסיסי הקיים בכל אדם להומאוסטזיס (מצב של איזון ורגיעה) לפי תאוריית ההוגנות:
כאשר אדם יקבל פחות ממה שהוא חושב שמגיע לו או שיתאמץ פחות או שידרוש לקבל יותר. וורום מדבר גם על מצב של עליה ברמת הגנבות ממקום העבודה כאמצעי התנהגותי להביא לרגיעה פסיכולוגית באמצעות תרומה לתחושת ההוגנות (אני לוקח את מה שמגיע לי...)


על פי תיאוריה זו אגב,
כאשר אדם יקבל יותר ממה שמגיע לו לדעתו, או שיתאמץ יותר או שירגיש אי נוחות ויבקש מטלה נוספת או אף לקבל פחות.
העתקת קישור