סוף-סוף מקור מידע אמין ומקיף. גם נגיש לכל ?
הוספת תגובה לדף  המלחמה היא על הקפיטאל - הניסיון להסיט את הקרב על עתיד הקיבוץ לכיוון אידיאולוגי הוא הסחת דעתו של החבר התמים. המלחמה האמיתית ב"קיבוצים המתחדשי
שם הכותב:  שיתופאי
נושא / כותרת  סוף-סוף מקור מידע אמין ומקיף. גם נגיש לכל ?
תוכן ההודעה:  להלן פרסום מהיום (07.1.2007) על מחלקת המידע שבאגף הכלכלה בתנועה הקיבוצית.
סוף-סוף אפשרות לקבל מידע, נתונים, ו'תמונת-מצב' עובדתית, אמיתית, מוסמכת, מקיפה,
של מה שקורה בקיבוצים השונים. ראו דבריי הקודמים כאן במאגר התגובות וב'פורום הקיבוץ'- על ההכרח בכל אלה, כדי לנהל דיון ראוי וענייני, לא מבוסס על 'סברות-כרס', משאלות-לב והתרשמויות חלקיות, אלא על תשתית מוצקה של עובדות מאומתות ומוכחות ! אני מקווה שתהיה דרך 'לכל דכפין' (לכל מי שרעב) למידע עדכני שכזה, לקבלו (ללא זיהוי הקיבוצים כמובן). אני מצפה לתשובתם המוסמכת של שלומית ארבל, או של דורון סט. ש.
* * * * *
אגף הכלכלה של התנועה הקיבוצית - דף מידע מס' 1
ינואר 2006 מחלקת מידע - שלומית ארבל - טל: 03:6925348, נייד: 054:9001655
arbel-s@tkz.co.il
מחלקת מידע מחלקת המידע כפופה לאגף הכלכלה והיא עוסקת באיסוף, איגום וניתוח נתוני הקיבוצים בנושאים שונים. המידע הנאסף במחלקה כולל נתוני אפיון בסיסים, נתונים כלכלים, נתונים דמוגרפים ונתוני קרקעות. מרבית הנתונים נאספים ישירות מהקיבוצים ובאישורם המלא. מטרות איסוף הנתונים היא שמירת יד על הדופק בקשר למצב הקיבוצים, זיהוי מגמות ותהליכים הן בכלל התנועה והן בתתי אזורים ולעיתים אף ברמת הקיבוץ הבודד. שנתון התנועה המתפרסם אחת לשנה, מהווה עיבוד מצרפי לחומר הנאסף במחלקה.
כיום מפיקה מח' המידע דוחות ניתוח 5 שנתיים על בסיס הדוחות הכספיים לקיבוץ המבקש זאת. הדוחות כוללים השוואה לממוצע האזור וממוצע התנועה. הדוחות מועברים לקיבוצים באמצעות הרכזים האזוריים. אנחנו מקווים שבעתיד נוכל להרחיב את מערך השרותים לרמת הקיבוץ.
על הפרק עומדת הקמת מערכת מידע תנועתית שתשפר את הפקת התובנות מהנתונים העומדים לרשותנו ותהפוך אותם לכלי מרכזי בתהליך קבלת ההחלטות.
קשת- מערכת קשר לקיבוצים, בימים אלו אנו מסיימים את הקמתה של מערכת קשת. המערכת כוללת מידע טכני בסיסי על כל קיבוץ וכן רשימת בעלי תפקידים ואנשי קשר.
המערכת מיועדת לרכז את המידע הרלוונטי לפעילי התנועה ולאפשר את שיפור הקשר בין התנועה לקיבוצים. באמצעות השימוש במערכת יוכלו פעילי התנועה להגיע באופן ישיר אל האדם האחראי על התחום בו הם עוסקים. הגישה למערכת היא באמצעות הרשאות. ניהול המערכת יעשה על ידי מח' המידע של התנועה.
במערכת קשת לא נכללים נתונים סודיים מכל סוג שהוא.
הטמעת קשת לפעילי התנועה וטיוב הנתונים במערכת צפויים להמשך עד סוף חודש פברואר 2007.
שלומית ארבל - טל: 03:6925348, נייד: 054:9001655,
arbel-s@tkz.co.il
העתקת קישור