למה ה"זעקה" איננה נשמעת ולא תשמע
הוספת תגובה לדף  המלחמה היא על הקפיטאל - הניסיון להסיט את הקרב על עתיד הקיבוץ לכיוון אידיאולוגי הוא הסחת דעתו של החבר התמים. המלחמה האמיתית ב"קיבוצים המתחדשי
שם הכותב:  עוזי בן צבי
דואר אלקטרוני  uzi@taixing.cc
מקום מגורים:  עמיעד - סין
נושא / כותרת  למה ה"זעקה" איננה נשמעת ולא תשמע
תוכן ההודעה:  חברים אנונימיים ברובם מתלוננים על כך שזעקת החלשים והנפגעים מהשינוי איננה נשמעת בבת רבים, ושואל עצמי אנוכי, מדוע אנחנו לא רואים את הכנפו שלנו צועדת בכביש לירושלים, או מצולמת בעירום הפגנתי, היכן המיצעד לירושלים, היכן הפגנת ההמונים אל מול משרדו של אלי ישי ומשרד הרשם? להיכן באמת נעלמו להם "נפגעי השינוי האמיתיים" הנוברים בפחי האשפה, חסרי כול....
אתם יודעים למה הזעקה אינה נשמעת? כי איך תישמע? הרי לנפגע השינוי החמור ביותר יש גג לראשו, לעתים גג גדול למדי, אוכל יש בכדי צרכו, נכון?
ייתכן ולדברים האחרים, ל"מותרות" אין לו, אבל למזון, למים חמים בחורף ולחמום מינימלי, יש, אז כאשר ה"מיסכנים" שלנו משווים עצמם לחסרי הבית בכיכר הלחם, ההבדל ברור, ואולי נדמה לחברינו האנונימים כאן שמדובר באותה רמה של מיסכנות?
לכן רבותי זעקת הנפגעים לא תישמע, לא היום ולא בעוד שנה, וגם כול אותם נפגעי שינוי, כאשר פורטים לפרוטות את פגיעתם על ידי מי שיהיה מוסמך לכך, יסתבר שהפגיעה מיזערית יחסית, וצל הרים היה להרים, חכן ותראו.
עוזי
העתקת קישור