האמנם יש זעקה ? האם היא נשמעת מספיק חזק ?
הוספת תגובה לדף  המלחמה היא על הקפיטאל - הניסיון להסיט את הקרב על עתיד הקיבוץ לכיוון אידיאולוגי הוא הסחת דעתו של החבר התמים. המלחמה האמיתית ב"קיבוצים המתחדשי
שם הכותב:  שיתופאי
נושא / כותרת  האמנם יש זעקה ? האם היא נשמעת מספיק חזק ?
תוכן ההודעה:  כותב 'חבר פשוט' (ת.14: "הזעקה נשמעת") -
"...בעיתונות הקיבוצית (בעיקר מאזור הדרום), סופרו כאן כמה סיפורים אישיים...
בכל פעם נזעקו [לכאן כותבים כדי] להכחיש. לטענתם לא היו דברים מעולם, לא יכול להיות, לא רציני, הפחדות סתם של מי שלא מכירים וכיו"ב... אחר כך הם טוענים שזה לא קיים." וזאת אולי אחת מ-3 הבעיות שביסוד הדיון הלא-אפקטיבי כאן (השתיים האחרות - חוסר שפה משותפת, ואי-בהירות במה בעצם דנים): חסרה תשתית עובדתית מוכחת, שעל בסיסה ניתן להתדיין (בשאלות אם מוצדק, או לא-מוצדק, כדאי או לא-כדאי, הכרחי או לא הכרחי וכיו"ב נקודות מחלוקת). האם באמת 'כצעקתה' ? לשם כך צריך להתקיים 'מנגנון' או 'כלי' כלשהו לאיסוף העובדות 'מהשטח', אימותן, והגדרת מוקד הבעיה הגלומה בהן. סיפוריו של ברוך מ'אור-הנר' או כתבותיהם של אריק בשן, יעקב דרומי וכתביהם האחרים של 2 השבועונים 'הקיבוץ' ו'הדף הירוק' (ומדי פעם - בעתונים כלל-ארציים) - לא די בהם. אלה דווחים 'ספוראדיים', אקראיים, שאינם מכסים ואולי אפילו אינם 'מייצגים'. הציעו במועצת התנועה הקיבוצית באופן רשמי להקים 'נציבות לפניות חברי-קיבוצים', ויש לקוות ש'בקריאה השניה' תשולב ההצעה בהמלצות לאישור המועצה. בינתיים יש שמועות שבשניים מאזורי-הארץ (בנגב המערבי ובמרכז שפלת-החוף) כבר נבדקת באופן מעשי האפשרות להקים 'נציבויות אזוריות לפניות חברי-קיבוצים', אולי משותפות ל2-3-4 מועצות אזוריות סמוכות (חוף השרון+חוף הכרמל; יואב+הרי-יהודה+עמק שורק; חוף-אשקלון+שער-הנגב+בני-שמעון+אשכול; וכיו"ב). האם ינצו הניצנים האלה, כך שנדע אם ישנם דברים בגו, או שהזעקה החלושה הנשמעת כיום, חלושה כי סיבתה קלושה, או שהיא חלושה כי הזועקים כבר נחלשו, ואין להם לא 'כתובת' ולא 'שופר' לזעוק את זעקתם בקול הגדול והראוי לשבר ולצער. ש.
העתקת קישור