הקאפיטל הקיבוצי
הוספת תגובה לדף  המלחמה היא על הקפיטאל - הניסיון להסיט את הקרב על עתיד הקיבוץ לכיוון אידיאולוגי הוא הסחת דעתו של החבר התמים. המלחמה האמיתית ב"קיבוצים המתחדשי
שם הכותב:  זמי בן-חורין
מקום מגורים:  געש
נושא / כותרת  הקאפיטל הקיבוצי
תוכן ההודעה:  אם רונן טועה, אז למה התנועה מתעסקת בפערים? גברי החליט שרמת הפערים יצאה משליטה או שהפערים מוצדקים והגיוניים?
יותר סביר להניח כי רמת הפערים הגיע לרמה כזו שגם הדיפרנציאליים המוצהרים ואלו שעשו למען הקיבוץ המתחדש (כמו ברגיל ופעילי התנועה) החליטו שעדיף להתערב עכשיו מאשר לראות את בתי המשפט מוצפים בתביעות של חברי קיבוצים.
אני מוכן להמר כי התנועה לא תעסוק בנושא הפערים מרצונה, היא הוכרחה על ידי השטח לעסוק בפערים.
לכן, הניתוח והמסקנות של רונן סנדר מקובלות עלי, ועד שלא יוכיחו לי אחרת, אני מצטרף לרונן סנדר.
העתקת קישור