חבריקו - הבאת הוכחה ברמה!
הוספת תגובה לדף  המלחמה היא על הקפיטאל - הניסיון להסיט את הקרב על עתיד הקיבוץ לכיוון אידיאולוגי הוא הסחת דעתו של החבר התמים. המלחמה האמיתית ב"קיבוצים המתחדשי
שם הכותב:  זוהר
נושא / כותרת  חבריקו - הבאת הוכחה ברמה!
תוכן ההודעה:  הנחת העבודה שלך שוב שגויה, אנ'לא'צריך להוכיח, כי... דווקא יש לי אחות, יפה אינטליגנטית, בת 30+, אבל מה? שיתופיסטית נשואה לשיתופיסט, + שנים בנים משותפים קטנים!

ועכשיו חבריקו
מה עם 200 התצורות הכפריות שהבטחת?
מה עם חזון לקיבוץ רווחה-שיתופי-המתחדש?
מה עם ההוכחה שרונן סנדר טועה?
שבת ושלום!
העתקת קישור