קול אדוניו
הוספת תגובה לדף  תנועת העדר - בעוד התנועה האנושית הכללית מתפתחת לכל הכיוונים בו זמנית, מתאפיינת בריבוי פנים וגוונים, משתנה המבנה הפנימי של הקיבוצים רק בכיוון
שם הכותב:  פלג
מקום מגורים:  עמיקם ?
נושא / כותרת  קול אדוניו
תוכן ההודעה:  מותר לכעוס עכשיו - אחר כך יהיה מאוחר מדי ואני חושד בו, בעמיקם, שהוא יודע את זה !
עמיקם, אתה עושה שקר בנפשך. כל הפטנט הקרוי 'מתחדש' מטרתו אחת -להעביר יותר מהקופה הציבורית למעטים בעלי השררה, בעלי המקצועות היוקרתיים והמנהלים למיניהם שבקרב חברי הקיבוץ. זה הכל. יפה כתב על כך סנדר במאמרו החדש "המלחמה היא על הקפיטאל".אני מבין שכל מי שבא לעבוד בתנועה עובר את ההליך: לספר לציבור שעכשיו נצביע, בעד דיפרנציאלי כמובן, אחר כך, מתי שהוא, יבוא הדיון על הערכים... לא הגון ולא ראוי לשיתופי לשעבר כמוך, עמיקם, לאמץ את קו הטיעון הזה. השאר זאת לאחרים. כאשר יגידו כי הגיע הזמן לדבר על ערכים ויואיל עמיקם להרשות לכעוס, כבר לא יהיה מי שישמע ומי לכעוס עליו..
דלומי- למאמר שלך על מונחי הלשון שנועדו להסתיר את הכוונה האמיתית של דובריהם אפשר עכשיו להוסיף מונח חדש - קהילת הרווחה השיתופית... שזה כנראה, הקיבוץ המתחדש ההולך ומאבד מקיבוציותו ולידו השכונה הקהילתית המטביעה אותו תחתיה...
העתקת קישור