התממות והולכת שולל לשונית
הוספת תגובה לדף  תנועת העדר - בעוד התנועה האנושית הכללית מתפתחת לכל הכיוונים בו זמנית, מתאפיינת בריבוי פנים וגוונים, משתנה המבנה הפנימי של הקיבוצים רק בכיוון
שם הכותב:  פלג
מקום מגורים:  לחבר מרכז
נושא / כותרת  התממות והולכת שולל לשונית
תוכן ההודעה:  אומה אחת המובדלת על ידי לשון משותפת - כך כינה בזמנו צ'רצ'יל את המפריד והמשותף בין ארה"ב לאנגליה. חבר מרכז מתלונן על שימוש משותף במונחי אותה שפה בעוד כוונת המשתמשים בהם למעשה שונה. מורנו דלומי כבר כתב יפה בזמנו על 'כיבוס' מונחי השפה שעושים המחדשים על מנת להסוות את כוונותיהם. ואמנם 'שכר דיפרנציאלי' כמונח כבר אינו מוזכר בחוברות השינוי. הוא באמת קיים בכל העולם, "בעולם כל המשכורות הן דיפרנציאליות" מעיד חבר מרכז. הענין הוא שזה לא כל כך עולה בקנה אחד עם טענת המתחדשים שהמתחדש גם הוא קיבוץ, רק שמסוג אחר. הוא מעיד יותר מדי על הכוונה לבטל את הדבר המיוחד הזה שנקרא קיבוץ, העומד בדרכם של המתחדשים.לכן הומצא שלל ביטויים חדשים לאותו דבר והמונח דיפר' הורחק ממקומותינו. מדוע נקרא המודל כולו על שם רשת הבטחון ? שואל ומתממם חבר מרכז. התשובה היא שזה עוד נסיון לשכנוע הציבור על ידי חצאי אמיתות הגרועות משקר - עיקרו של המודל הוא שכר שונה וחלוקת חברי הקיבוץ למעמדות על פי הכנסתם. את המונח 'רשת בטחון' מציבים בחזית חלון הראווה של המודל כי הוא המייצג, כאילו, את שמירתם של כמה מערכי העבר או מעיד לכאורה על שימורה של איזה שהיא נטייה הומנית, בכל זאת לא נעים, חברים באותו קיבוץ וזה.. איך תהיה שפה משותפת אם משתמשים גם במונחי השפה על מנת למכור לציבור את הסחורה הפגומה והמשומשת של השינוי הדיפרנציאלי ?
העתקת קישור