נציבות לפניות חברי-קיבוצים - כתובת אפשרית גם להם
הוספת תגובה לדף  תנועת העדר - בעוד התנועה האנושית הכללית מתפתחת לכל הכיוונים בו זמנית, מתאפיינת בריבוי פנים וגוונים, משתנה המבנה הפנימי של הקיבוצים רק בכיוון
שם הכותב:  דני
דואר אלקטרוני  wahle@yotvata.org.il
נושא / כותרת  נציבות לפניות חברי-קיבוצים - כתובת אפשרית גם להם
תוכן ההודעה:  בדיוק לצורך 'פתחון-הפה' למכרה של ידידתך פלג (תגובה מס. 10), ולאותו עמית לעבודה של חברך מאזור הכנרת, נועדה ה'נציבות לפניות חברי-קיבוצים', כהצעתי ! לא רק לשם קידום הטיפול בבעיות עצמן, אלא כדי שידעו אנשים שיש להם למי לספר, מבלי שזהותם תתגלה ברבים, על כל מה שלחששם משתמע מכך, ועלול לקרות כתוצאה מזה. עצוב מאד, אבל יותר ויותר אני מתרשם ש'פחד וחשבון' מונעים אפילו מן האמיצים שבקרבנו, חברי-קיבוצים' (כמו בקרב אנשים בכלל) המרגישים פגועים (ודווקא משום נסיונם המר !) 'לצאת מן הארון'. ועדיין נשאלת השאלה, הנספחת להצעתי להקמת ה'נציבות', אם עליה רק להמתין לפניות החברות (הידידה של מכרתך) והחברים
(עמיתיו לעבודה של חברך), או גם 'לצאת לשטח' ולמצוא את האנשים ואת סיפוריהם העצובים והמרגיזים ? לא כעתונאים אוספי סיפורים 'צהובים' למטרות 'רייטינג', אלא כאופן של קבלת 'תמונה' אמיתית על המציאות במקומותינו, כהוויתה !
אני ממשיך לבקש חברות וחברים (וכבר ישנם אחדים שעשו זאת !) שיתייחסו להצעתי, יוסיפו, ישמיטו, יעירו, ישפרו או ינמקו נגדה. אפשר כאן במדורי 'אתר הקיבוצים' (מדור התגובות ו'פורום הקיבוץ'), אפשר בשבועונים לענייני הקיבוץ ('הקיבוץ' ו'הדף הירוק'), ואפשר לכתובת הדוא"ל (E-mail) האישית שלי. לחוששים: אני נוהג לבקש רשות מראש ממי שמתקשר אלי, אם מותר לי 'להוציא החוצה' את סיפורה/ו, עם או בלי איזכור השמ ו/או שם-הקבוץ, או שמוטב שאמנע מכך. ואינפורמציית-אגב: באזור 'שער-הנגב' קורמת בימים אלה עור וגידים יוזמה דומה לשלי, להקים שם 'נציבות אזורית לפניות חברי-קיבוצים'. אני מזמין חברות וחברים מקיבוצי המועצות האזוריות 'שער-הנגב', 'חוף-אשקלון', 'אשכול' ו'בני-שמעון', וקיבוצים סמוכים להן, לפנות אלי ולקבל עוד מידע עדכני ! ויוזמות דומות מאזורי-הארץ האחרים יבורכו ! דני, יטבתה. wahle@yotvata.org.il
העתקת קישור