חבר מרכז - עוד פעם הניו אייג'?
הוספת תגובה לדף  תנועת העדר - בעוד התנועה האנושית הכללית מתפתחת לכל הכיוונים בו זמנית, מתאפיינת בריבוי פנים וגוונים, משתנה המבנה הפנימי של הקיבוצים רק בכיוון
שם הכותב:  זוהר
נושא / כותרת  חבר מרכז - עוד פעם הניו אייג'?
תוכן ההודעה:  אתה כותב: "אלי בגלל שהערכים שמייצג הקיבוץ השיתופי הם הם הערכים של העולם הישן שלטענת טופלר העולם אנו נפרדים מהם?"...

איפה טופלר הוא טוען את זה? באיזה עמוד בדיוק? איפה קראת בוואלה-ניו אייג' "רוחניות" ואסטרולוגיה?

איזה 200 תצורות (ולא צורות) של קהילות קיימות? תספר ותגדיר 20? בבקשה, מה הם המאפיינים וההגדרות: האנטרופולוגיות, הסוציולוגיות, הכלכליות, הפוליטיות, הדתיות והאמוניות של כל אחת מה-200? (תביא רק 20).

ולמה אני משקיע בכלל?
העתקת קישור