מצטרף לתנועת "יואל לראשות התנועה"
הוספת תגובה לדף  להיות אתנן - אני פונה אליך יואל מרש"ק, כבוש את יצר השררה, והודע שאתה מוותר על הג'וב במשרד הביטחון, מוותר על התקציבים והכבוד, כי אינך רוצה להיות
שם הכותב:  חבר
נושא / כותרת  מצטרף לתנועת "יואל לראשות התנועה"
תוכן ההודעה:  גם אני נמנה על הסבורים שיואל הוא המתאים ביותר להוביל את מגמת התחדשות הקיבוץ במובנה השוויוני- שיתופי – הומני וזאת לאחר שהתחדשותו של הקיבוץ בכיוון הלא שוויוני, הלא שיתופי והלא הומני דרדרה אותו למקומות ולמחוזות שאינם רצויים עבור כל הסבורים שהקיבוץ הינו חברה שערכיה הם גם אנושיים ולא רק כלכליים – חברה שיש בה לא רק "אם אין קמח אין תורה" אלא גם "לא על הלחם לבדו יחיה האדם", חברה שהיא גם סוציליסטית ולא רק קפיטליסטית. ואם יואל מרשק הוא בעל היכולת הרבה ביותר להוביל מהפך שכזה בהתחדשותו של הקיבוץ, גם אני תומך במועמדתו למזכיר התנועה. ואגב, לפני כארבע שנים הצעתי להקים מעין זרם חדש (יעיד על כך נחמן רז וערן שחר) שיקרא "רוח הקיבוץ".
העתקת קישור