ליואל
הוספת תגובה לדף  להיות אתנן - אני פונה אליך יואל מרש"ק, כבוש את יצר השררה, והודע שאתה מוותר על הג'וב במשרד הביטחון, מוותר על התקציבים והכבוד, כי אינך רוצה להיות
שם הכותב:  יגאל חן
נושא / כותרת  ליואל
תוכן ההודעה:  ליואל מהרשק שלום.
ברצוני לחזק את פנייתו של ראובן גוטמן בבקשה שתישאר עם החברים שנדרסים בקיבוציהם שהנהלותיהם פוגעות בזכויותיהם האלמנטריות מעשירות את השכבות החזקות מגדילות את הפער החברתי והופכות את קיבוצינו לסמן הימני בחברות הקפיטליסטיות. אני בטוח שהתפקיד שמוצע לך יבוצע על ידך בצורה יוצאת דופן ותתרום רבות לחיזוק הקשר של הנוער למדינה בדרכים המיוחדות שלך.
אך אני בטוח שכולנו "חברי הפורום" זקוקים לך ולכושר המנהיגות שלך.
תחסר לנו.
העתקת קישור