להייטנר: ההגינות מחייבת אותך להוסיף גילוי נאות
הוספת תגובה לדף  להיות אתנן - אני פונה אליך יואל מרש"ק, כבוש את יצר השררה, והודע שאתה מוותר על הג'וב במשרד הביטחון, מוותר על התקציבים והכבוד, כי אינך רוצה להיות
שם הכותב:  דרומי
נושא / כותרת  להייטנר: ההגינות מחייבת אותך להוסיף גילוי נאות
תוכן ההודעה:  אין לי נגד אביגדור קהלני שום דבר אישי. ההיפך הוא הנכון: אני מלא הערכה אליו, לפרקי-עברו ולכישוריו ולדמות המצטיירת לעינינו מהופעותיו הפומביות. אני מוכן אפילו לאמר (גילוי נאות, כדרישתי), שדווקא ביני ליואל מרשק כבר היו פעם 'חריקות'. בכל זאת אני חש וסובר שאילו את אותו 'מחשב-כישורים' היו מזינים בכישוריהם של השניים - קהלני ומרשק - יואל היה יוצא מתאים לא פחות מאביגדור, אולי מהיבטים ועם דגשים אחרים. אבל לקהלני יש בעיני אורי הייטנר המעלה הגוברת על כולן (וליואל אין): הוא גיבור (ללא מרכאות) הלחימה בגולן, וכל השנים (גם כחבר-כנסת וכשר) עד היום - וביתר שאת בתפקידו במשרד הבטחון - הוא עשה את הגולן והמשך השארתו כחלק ממדינת-ישראל לעולמי-עולמים לדגלו ולמטרת פעילותו. היה מי שאפילו טען כנגדו (ואין לי היכולת לבדוק את דיוקה של הטענה), שהוא הפך את האגף החברתי-בטחוני במשרד הבטחון תחת ראשותו, ל'משרד נסיעות-טיול לגולן', ביחוד לתלמידי בתי"ס, אותם הוא מרבה להביא לגולן, להצגת סיפורי-הקרבות בו ולהמחשת חשיבותו לבטחונה ולפיתוחה של מדינת-ישראל. גם עכשיו (ממש כרגע !) מסביר קהלני ברדיו (לאחר שחזר מסין) את הסבריו על הגולן, על רקע המחלוקת הפוליטית אם להענות לרמזי-השלום של נשיא סוריה או לא. מכיוון שברור שתמורת כל קשר של מו"מ להסדרת יחסינו עם סוריה תעלה דרישתם להחזיר את כל הגולן, עד חופי-הכינרת, לריבונותם - ברור גם שקהלני מסתייג מן המהלך של הענות להצעות הסוריות. מעניין שגם כפקיד משלתי (והרי כיום הוא פקיד ממשלתי !) הוא מרשה לעצמו להביע דעה פוליטית בנושא שנוי במחלוקת פוליטית, כאשר - מה לעשות - דווקא במפלגה של 'הבוס' שלו, שר-הבטחון, רבים הקולות האומרים שמוטב 'ללכת לקראת' הסורים, אפילו אם זה 'יעלה לנו' בהחזרת הגולן לשטח השיפוט שלהם. אם שר הבטחון נוטה אף הוא בכוון זה, מדוע ש'יחזיק' בפקיד שיכול בתפקידו 'לחתור' תחת מדיניות השר, ולעשות נפשות למגמה ההפוכה ?! נדמה לי שמעבר לכל הדברים הנכונים על קהלני שכותב הייטנר - שעמדותיו הפוליטיות, מהן הקשורות גם לאינטרס האישי שלו כתושב ותיק בגולן, משפיעות (בלשון המעטה) בודאי גם על העדפתו את קהלני על מרשק - שמעבר לדברים שכתב ובנוסף להם, גם יציין שלדעתו אביגדור קהלני צריך להשאר בתפקידו, כדי משם לסייע לתושבי הגולן הישראלים לקבע ולחזק בדעת הקהל הישראלית (בעיקר של ילדים וצעירים) את המנטרה ש"העם עם הגולן". הגינות אורי, וגילוי נאות בבקשה ! ד.
העתקת קישור