תיקון והשלמה לתגובה מס. 61:
הוספת תגובה לדף  אף מילה על שיתופי - על מיסוד וספונטאניות * על זכויות וחובות * על משפחה פנימית וחיצונית * ועל תולדות הברבריות
שם הכותב:  קורא אובססיבי
נושא / כותרת  תיקון והשלמה לתגובה מס. 61:
תוכן ההודעה:  תיקון והשלמה לתגובה 61:
1. הפרסום שהוצג כאן הועתק מחוברת רבעונית ('יוצאת' 4 פעמים בשנה) של הלישכה הממשלתית לסטאטיסטיקה, שכלולות בה סקירות על פרסומים - מקבצי נתונים, מחקרים, ספרים, ומאמרים - שיצאו לאור בתקופה הנסקרת, על-פי תחומים מוגדרים (שרשימתם מוצגת ב'תוכן-העניינים' של החוברת). את הסקירות הנ"ל מהחוברת ניתן למצוא באינטרט. אם יש מי שמתעניין, שישאל כאן ואציג כתובת-הקישור. 2. מספר החוברת בה כלול האיזכור לספר של מנחם טופל שהוצג כאן, שגוי. החוברת היא 'רבעון 2005/4 חוברת 140 בעריכת מיכאל בר-יעקב, ולא ככתוב. מס. הפרסום בחוברת, המציין את ספרו של מנחם טופל:"המנהלים החדשים: "הקיבוץ על דרך אחרת" הוא ככתוב: 644. לידיעתכם, עם התנצלות על השגיאה בדבריי הקודמים. ק.א.
העתקת קישור