תמונה מסולפת אודות המתנ"ס
הוספת תגובה לדף  מתנ"ס וזהו? מתי בפעם האחרונה בדקנו ועדכנו את תכניה של החיה המכונה "חינוך קיבוצי"?
שם הכותב:  אורי הייטנר
נושא / כותרת  תמונה מסולפת אודות המתנ"ס
תוכן ההודעה:  הסטיגמה אודות היות המתנ"ס בייבי סיטר גדול או ספק חוגים ופעילות, נכונה אולי למתנ"סים מסויימים, אך בוודאי חוטאת למרבית המתנ"סים. היום החברה למתנ"סים היא תנועה הנושאת שליחות חברתית המבטאת ומיישמת את הקהילתיות והסולידריות החברתית, בסביבה של אטומיזציה, אנוכיות וניכור אנושי. כמנהל מתנ"ס הגולן, אני עומד בראש ארגון בעל חזון של עיצוב החברה על בסיס ערכים אלה ועל בסיס העמקת השורשים היהודיים, הציוניים והגולניים. חיבור בין חילונים ודתיים ובין מגזרים שונים. תרומה לחברה הישראלית. מחלקת הנוער שלנו, למשל, הגדירה כערכי הליבה שלה את אהבת א"י, הרעות וההתנדבות ולכך היא מחנכת את הנוער בגולן, הן דרך תנועות הנוער (תנועות הנוער בגולן מופעלות בידי המתנ"ס) והן מחוצה להן.

מתנ"ס וזהו? שואל רמי שני. על התמונה שהוא מציג, אודות החינוך הקיבוצי, הייתי מביע במקומו תקווה - לו תהי מערכת החינוך שלנו מתנ"ס.
העתקת קישור