תשובה לחבר - הגיע הזמן
הוספת תגובה לדף  לא רשת ולא ביטחון - הגידול בפניות של חברי הקיבוצים המשתנים ללשכות הרווחה, מעידה שקפיטליזם קיבוצי הוא כמו כל קפיטליזם
שם הכותב:  לא חבר של "חבר"
נושא / כותרת  תשובה לחבר - הגיע הזמן
תוכן ההודעה:  מי שלא מבין את הנקרא, 'חבר' זה אתה,
ציטוט מתוך הכתבה החברים משדרים מצוקה:
"כיום, בעקבות השינויים, אנו מוצאים את עצמנו בפני משפחות בקיבוצים, שעל פי מבחן ההכנסות, הזכאות והנזקקות שלהן, הן זכאיות לאותן עזרות", אומרת טובה הרפינסט, מרכזת מחלקת הרווחה במ.א. יואב. "מדובר במשפחות שמתפרנסות מקצבות נכות, או עם מספר ילדים בגילאים הצעירים המתקשות לעמוד בתשלומי החינוך, משפחות חד-הוריות ומשפחות שהכנסתן נמוכה. יש פניות של המשפחות הללו למחלקת הרווחה, בחלק מהמועצות זה 'טפטוף אטי', בחלק 'טפטוף חזק'".

בקיצור שים לב מי נזקק!! קראת? הבנת?
איפה הרשת ואיפה הביטחון של ה'מתחדש' לפונים אלה?
ומה כל שייך לקיבוץ השיתופי?
קרא שוב את הכתבה של לזר ותתנצל!

העתקת קישור