ספר חדש: מנהלים חדשים-הקיבוצים על דרך אחרת
הוספת תגובה לדף  אף מילה על שיתופי - על מיסוד וספונטאניות * על זכויות וחובות * על משפחה פנימית וחיצונית * ועל תולדות הברבריות
שם הכותב:  קורא אובססיבי
נושא / כותרת  ספר חדש: מנהלים חדשים-הקיבוצים על דרך אחרת
תוכן ההודעה:  רבעון 1 /2005 חוברת מס' 140 העורך: מיכאל בר-יעקב, 644, טופל, מנחם:

המנהלים החדשים: הקיבוץ על דרך אחרת

מכון בן-גוריון לחקר ישראל, הציונות ומורשת בן-גוריון, קריית שדה-בוקר, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, ויד טבנקין, רמת אפעל 2005, 243 עמ' (עברית, סיכום באנגלית).
השינויים שעברו הקיבוצים בשנים האחרונות הביאו לעלייתה של שכבת ניהול טכנוקרטית. בספר זה מוצגים ממצאי מחקר הדן בשאלה, האם הצליחה התנועה הקיבוצית לשמור על ערכי השוויוניות והדמוקרטיה המשתפת בעקבות שינויים אלה. הספר מורכב משישה פרקים, כדלקמן: הפרק הראשון דן בטכנוקרטיה בכלל ובטכנוקרטיה בישראל בפרט; הפרק השני מציג את צמיחת הטכנוקרטיה בקיבוץ ואת המתח הקיים בין הטכנוקרטים והלא-טכנוקרטים בקיבוץ המשתנה; הפרק השלישי מציג את פעילות הטכנוקרטים בעשיית שינויים בקיבוצים; בפרק הרביעי מוצגים ממצאי מחקר סטטיסטי על השינויים בקיבוצים; בפרק החמישי מוצגים ממצאי סקר שנעשה בקרב חברי קיבוצים על יחסם לקיבוץ ולהשתנותו; הפרק השישי דן בדינמיקה של השינוי בקהילה הקיבוצית. בין המסקנות: לטכנוקרטים יש החלק הגדול ביותר בשינויים שעברו הקיבוצים; בקרב הטכנוקרטים בלטה המחשבה הטכנוקרטית ללא נקיטת מאמץ להתאימה לאידיאולוגיה הקיבוצית החלוצית והשוויונית.
(קיבוצים; ניהול; שינוי ארגוני)
העתקת קישור