אמון פתיחות ושקיפות - לשיתופאי
הוספת תגובה לדף  אף מילה על שיתופי - על מיסוד וספונטאניות * על זכויות וחובות * על משפחה פנימית וחיצונית * ועל תולדות הברבריות
שם הכותב:  עוזי בן צבי
מקום מגורים:  עמיעד - סין
נושא / כותרת  אמון פתיחות ושקיפות - לשיתופאי
תוכן ההודעה:  שיתופאי העלום כותב לנו:" ! ו'המצב' הנוכחי, לענין האמון והעושר: מה מוליד את מה - האמון את ההתנהלות הנאותה והיעילה (המאפשרת משק יציב ורווחי, שבבסיסו חברה שיש בה פתיחות, שיתוף ואמון הדדי... הנה סגרנו את הלולאה), או - התנהלות נאותה, המביאה למשק יעיל, רווחי ואיתן, שמאפשר לקיים חברה פתוחה, שיש בה אמון, פתיחות ושקיפות, שהן (כמסתבר) אבני-יסוד חיוניות בקיום משק יעיל, איתן ורווחי... לסיכום:
האם האמון הוא המאפשר איתנות כלכלית המאפשרת אמון ושיתופיות, או האיתנות הכלכלית מאפשרת קיום חברה המאופיינת באמון ובפתיחות ? סוגיא ראויה (לעניות דעתי) לשקלא וטריא...."
נתפס אני דווקא למושגים העולים כאן פעמיים בטוקבקו של שיתופאי: 1) ", שמאפשר לקיים חברה פתוחה, שיש בה אמון, פתיחות ושקיפות, שהן (כמסתבר) אבני-יסוד חיוניות בקיום משק יעיל, איתן ורווחי... "
2) " האם האמון הוא המאפשר איתנות כלכלית המאפשרת אמון ושיתופיות, או האיתנות הכלכלית מאפשרת קיום חברה המאופיינת באמון ובפתיחות ?"
ושואל אני עצמי, שוב ושוב, מה עדיף, עמיעד עם חברים שאינם מפחדים ואינם חוששים להציף את בעיית האמון בקיבוץ בו השקיפות היא אמיתית, כתבו כאן שלושה חברי עמיעד, אברהם עזאני (הגזבר לשעבר), ד"ר יזהר בן שלמה, ועבדכם הנאמן, שלושה חברים, תמיד בשמם המלא, גם בכתבה של לזר על עמיעד, מופיע חברינו ירדן אפשטיין בשמו וללא חשש, אז מה עדיף, קיבוץ שקוף ואמין או קיבוץ כמו של שיתופאי המדבר גבוהה גבוהה על: " חברה פתוחה, שיש בה אמון, פתיחות ושקיפות, שהן (כמסתבר) אבני-יסוד...." ובה בעת נאלץ להסתתר מאחורי פסדונים שלא יזהו אותו בקיבוצו בו קיים כמובן: " חברה פתוחה, שיש בה אמון, פתיחות ושקיפות".
תמהני הכיצד ניתן לקיים " חברה פתוחה, שיש בה אמון, פתיחות ושקיפות" בה חושש חבר רב זכויות כמו חברינו השיתופאי לומר את אשר על לבו בפתיחות ובשקיפות, ודווקא בעמיעד המחדשת כולם מדברים בשמם ללא פחד...מוזרות דרכי עולם....
עוזי
העתקת קישור