לטפל באירנים?
הוספת תגובה לדף  אף מילה על שיתופי - על מיסוד וספונטאניות * על זכויות וחובות * על משפחה פנימית וחיצונית * ועל תולדות הברבריות
שם הכותב:  ארנון אבני
מקום מגורים:  נירים
נושא / כותרת  לטפל באירנים?
תוכן ההודעה:  למה לזרוק בקבוקים - יש עליהם פיקדון.
מספיק שזהר יחלוק להם מעט מחוכמתו כדי שיתחילו לשתות נפט.
העתקת קישור