מה משמרות? - לסוקר ולסופר
הוספת תגובה לדף  אף מילה על שיתופי - על מיסוד וספונטאניות * על זכויות וחובות * על משפחה פנימית וחיצונית * ועל תולדות הברבריות
שם הכותב:  משה שכביץ
נושא / כותרת  מה משמרות? - לסוקר ולסופר
תוכן ההודעה:  משמרות תשאר תמיד "אגדת דשא"

אבל לענייננו

כל זוג שלישי במדינת ישראל נפרד.

אחוז הגירושין גבוה יותר אצל המשפחות המבוססות ו"הקרייריסטיות" ולכן כתבתי רמת השרון.

מה שניסיתי להדגיש במה שכתבתי הוא בעיקר את הצורך בערכי קשב ונתינה במערכת שרוצה לשמור על המשפחתיות שלה.
העתקת קישור