כנגד התקנון !!!
הוספת תגובה לדף  אף מילה על שיתופי - על מיסוד וספונטאניות * על זכויות וחובות * על משפחה פנימית וחיצונית * ועל תולדות הברבריות
שם הכותב:  מת כבר להתחדש !!!!
נושא / כותרת  כנגד התקנון !!!
תוכן ההודעה:  קיבוץ שנוהג כמתחדש אבל עדיין מסווג כשיתופי במה הוא עובר על החוק? אילו מסעיפי התקנון אינם מקוימים על ידו?
העתקת קישור