לע.ב.צ. (ת.17)- אולי ישנם באמת יותר 'שיתופניקים' ?
הוספת תגובה לדף  אף מילה על שיתופי - על מיסוד וספונטאניות * על זכויות וחובות * על משפחה פנימית וחיצונית * ועל תולדות הברבריות
שם הכותב:  סופר ומונה
נושא / כותרת  לע.ב.צ. (ת.17)- אולי ישנם באמת יותר 'שיתופניקים' ?
תוכן ההודעה:  פעמיים (אם קראתי היטב) מכיר ע.ב.צ. בכך שישנם יותר 'קולות של שיתופניקים' ופחות של 'מתחדשים', לפחות ב'זכרון אתר הקיבוצים על מדוריו. הוא אפילו מדייק לכתוב, שרבים מה'שיתופניקים' הם חברים בקיבוצים שהתנהלותם לכאורה כ'מתחדשים'. למקרא הדברים הללו עלתה במוחי (בחלל שבין שתי אוזניי, כאמירתו המזלזלת של ע.) המחשבה, שאולי בכלל ישנם בתק"צ יותר 'שיתופניקים' מ'מתחדשים' ? אולי, אם נקבץ לספירה כוללת את כל החברים המצדדים באורח חיים שיתופי, כזה או אחר, לעומת הקוראים "איש לאוהליך ישראל" ו"כל אחד לנפשו" - השיתופניקים יתבררו כמאכלסים 'רשימה' יותר גדולה וארוכה מה'מתחדשים' ? ואז גם מתגנבת למוחי (כנ"ל) המחשבה על מה שמכונה בעולם הפוליטי "מיוריזאציה" ! כמו שבועידת מר"צ מצליחים "נציגי" הקיבוץ הארצי עם 17 אחוזיהם 'להעביר 'אן-בלוק' כמעט כל החלטה כרצונם, כי שאר ה-83% מפורדים ומפוצלים; כמו שבאסיפת-בעלי מניות יכולים 'בעלי מניית שליטה' או 'קבוצת-בעלי-ענין' שהתארגנה לשם כך מראש, להעביר כל החלטה כאוות נפשם ומיטב אינטרסיהם, אפילו שרוב בעלי-המניות (בעיקר כאשר זאת 'חברה ציבורית' שמניותיה נסחרות בבורסה) עשויים לחשוב אחרת. לשם המחשה: נניח שביגור, נען ובית השיטה ישנם ביחד (רק לשם ההמחשה) 990 מצדדים ב'התחדשות'(66%=רוב ברור) ורק 375 'שיתופניקים', ובעוד 40 קיבוצים קטנים יותר ישנם 2640 'שיתופניקים' (66%) ו-1320 ''חדשניקים' - הרי בסיכום ישנם 3135 'שיתופניקים' ו-2310 'מחדשים'... אבל יגור, נען ובית-השיטה הגדולים יוצרים את האשלייה כאילו רוב ברור של הקיבוצניקים "רוצים" 'להתפרט' ו'להתחדש בבגדי- קיבוץ "חדשים", כמו בגדי-המלך ההוא... לסיכום: דרושה 'ספירה' מדוייקת ואמיתית, כדי לדעת 'הכצעקתה'. האמנם רוב (ומה שעורו באוכלוסייה) חברי-הקיבוצים רוצים "להתחדש", או שמא דווקא 'היין הישן' יותר טעים לחיכם ? ס.ו.
העתקת קישור