להעמיד את האגדה על אדני האמת לאמיתה
הוספת תגובה לדף  אף מילה על שיתופי - על מיסוד וספונטאניות * על זכויות וחובות * על משפחה פנימית וחיצונית * ועל תולדות הברבריות
שם הכותב:  שיתופאי
נושא / כותרת  להעמיד את האגדה על אדני האמת לאמיתה
תוכן ההודעה:  מסתובבת ב'עולם הקיבוצי', וגם ב'אתר הקיבוצים', ודולפת 'החוצה' (לאמצעי התקשורת הכלליים/חוץ-קיבוציים) האגדה שכבר כ-190 קיבוצים מכלל ה-270 עברו מ'מעמד' של 'קיבוץ שיתופי' (ויש המכנים אותו 'מסורתי') 'למעמד' של 'קיבוץ מתחדש'. האמנם ? ראוי להעמיד דברים על אמיתותם ועל דיוקם: כדי להיות מוכר כ'קיבוץ מתחדש' דרושים על-פי החוק (פקודת האגודות השיתופיות וה'תקנות' הנגזרות ממנה) הכרתו ואישורו של 'רשם האגודות השיתופיות', שהוא 'פונקציונר' במשרד התעסוקה, המסחר והתעשייה. כדי לקבל אישור והכרה אלה, ישנם הליכים מוגדרים וברורים, הכוללים התאמת תקנונו של ה"קיבוץ" למעמדו (סווגו) כ'מתחדש' (או 'עירוני'), בהליך 'שינוי תקנון' שפרטיו ההכרחיים מוגדרים בחוק; העברת התקנון המותאם למשרד 'הרשם'; קבלת הערותיו ועשיית התיקונים הדרושים על-פיהן (אם ישנן הערות); וקבלת אישורו, ורישום ה'סווג' כ'קיבוץ מתחדש'. הקריטריונים לקבלת ההכרה במעמד (ה'סווג') המבוקש רשומים במפורט ובמפורש ב'תקנות סווג הקיבוץ',בהן 6 התקנות האחרונות שנכנסו לתוקפן בינואר 2006, ושאיפשרו גם ארכה בת 6 חודשים (עד מחצית יולי 2006) להתאמת התקנון של כל קיבוץ, ועשיית מה שנקבע כהליך לשינוי ה'סווג' (כנ"ל). ועכשיו לעיקר הערתי/שאלתי: עד כה לא פורסמו באופן רשמי ומוסמך (!) ע"י 'רשם האגודות השיתופיות' או ע"י מזכירות התנועה הקיבוצית המספר ורשימת השמות של הקיבוצים שהשלימו את ההליכים הנ"ל ו'סווגו' כ'קיבוץ מתחדש' ! לפי התרשמותי ישנה התחמקות מכוונת מצד 2 הגורמים הנ"ל, שגם לשם כך עשו יד אחת, לעמעם ולטשטש את המידע הזה ולהעלימו ! הסיבות - כנראה פוליטיות: בגלל מראית העין והדימוי הציבוריים, וכדי לשמר את הכוח הפוליטי במערכות המפלגתיות והממלכתיות, לשם שימור ה'משקל', ההשפעה והאינטרסים. (כלומר: שמקסימום קיבוצים וקיבוצניקים יזכו להטבות ולהנחות ולסיוע להם ראויים בעצם רק 'שיתופיים' ממש !)
לסיכום: לפי התרשמותי שאינה מוסמכת ואין לי אסמכתאות לגביה - אין יותר מ-3-4 תריסרי קיבוצים שהם אמנם "מתחדשים" ! כל השאר - למעלה מ-200 - "נחשבים" פורמאלית עדיין כ'קיבוצים מסורתיים' (כמו פעם), כדי "לאכול את העוגה ולהשאיר אותה שלימה", או "ללכת בלי ולדרוש זכויות כאילו עם", וכל פתגם ומשל מתאימים אחרים. עד שלא נקבל הוכחה מוסמכת ומספרית (!) אחרת, אני דבק בדעתי: אין יותר מ-50 קיבוצים מתחדשים בישראל. כל השאר - למעלה מ-200 - הם 'שיתופיים' על-פי תקנונם ו'סווגם', ומכאן - כל מה שהוחלט ומתבצע בהם שלא על-פי המתבקש ונובע מכך - אינו חוקי ! הוא בחינת עבירה ! הוא "עשיית עושר ולא במשפט" ע"י מי ש'הרוויח' מן המצב הלא-ברור והמטעה הזה ! הגיע הזמן להעמיד דברים על דיוקם ועל אמיתותם, ועל מזכירי התק"צ, שור וברגיל מחד, ועל עו"ד אורי זליגמן 'הרשם' מאידך, מוטל הנטל. כדאי שימהרו 'להרים אותו', אחרת יאלצו אותם חביירים 'מן השורה', איכפתניקים ובעלי יזמה ובעלי יכולת (ישנם כאלה גם בין ה'שיתופיים' כמסתבר) 'להתערטל' ולהציג עצמכם כהוויתכם בציבור ! ש.
העתקת קישור