היי אבני מה שלומך?
הוספת תגובה לדף  אף מילה על שיתופי - על מיסוד וספונטאניות * על זכויות וחובות * על משפחה פנימית וחיצונית * ועל תולדות הברבריות
שם הכותב:  זוהר
נושא / כותרת  היי אבני מה שלומך?
תוכן ההודעה:  אף מילה לעניין.
אף מילה לגופו של העניין.
כלום, שום כלום. ריק. סתם.
למה אני מתייחס בכלל?

ממה נהנת אבני? בלקלל את ציפורה, את היאצק שלך? אני דווקא מאד לא נהנתי, מודה. עזוב את נירים השיתופי, שבו אתה כל כך סובל, שאותו אתה מביא (ומבייש) כשאתה אומר (בצדק) שאתה מטומטם. תעזוב, עבור לתל אביב. גם שם תגיד על כולם שהם מתנשאים, פטרונים, וצבועים. זה לא עניין של מקום.
וסליחה לעצמי על שקיוויתי למשהו. טעות בערכה.
לא מתחדש ולא נעליים.
הילד זקוק לאויב מתמיד. שק חבטות.
תהיה בריא.

ועוד משהו בשביל לעצבן (תחזיקו אותי!!!) אותך, פעמיים, פעם על התוכן ופעם על הבאתו לכאן מסמכות אחרת, על המטאפורה:, הנה:
"אף על פי שישנן לא מעט פיגורות לשוניות הנקראות מטאפורה (מהמילה היוונית שפירושה "העברה". Meta- מילה הרומזת לשינוי. pherein - "לסחוב", "לשאת"), המשמעות המקובלת למילה זו היא פיגורה לשונית שנעשה בה שימוש על מנת להאיר מושג אחד בתכונותיו של מושג אחר. פירוש המשפט "X הוא מטאפורה ל-Y" הוא ש-Y מתואר על ידי תכונותיו של X. המינוח המקובל לתיאור היחסים בין שני האיברים X ו-Y הוא: X נקרא "תחום המקור" ו-Y נקרא "תחום היעד".
המטאפורה במקומה! גם בהזדמנות השלישית שאתה מעניק לנו.

ותהיה עקבי עם עצמך, תמשיך לשתוק, באמת תעשה טובה לתרבות!

חבל"ז, שום רנסנס קיבוצי לא יצמח משנא כזאת.
זוהר.
העתקת קישור