מה כל כך מסובך אבני
הוספת תגובה לדף  אף מילה על שיתופי - על מיסוד וספונטאניות * על זכויות וחובות * על משפחה פנימית וחיצונית * ועל תולדות הברבריות
שם הכותב:  זוהר
נושא / כותרת  מה כל כך מסובך אבני
תוכן ההודעה:  ולמה להתנשא על ציפורה?
היא העליבה אותך?
היא הקניטה אותך?
היא שללה את המתחדשים?
זרקה לכם אתגר, כמוני בזמנו, אתגר של שותפים ואתה קופץ? יורד לשולי ומתחמק מהעיקר?
זוהר
ושהקוראים ישפטו
העתקת קישור