מי ברברים ציפורה?
הוספת תגובה לדף  אף מילה על שיתופי - על מיסוד וספונטאניות * על זכויות וחובות * על משפחה פנימית וחיצונית * ועל תולדות הברבריות
שם הכותב:  ארנון אבני
מקום מגורים:  נירים
נושא / כותרת  מי ברברים ציפורה?
תוכן ההודעה:  התרחיש שתיארת, הוא במצבו הגרוע ביותר - מה שנהוג בארץ ובעולם. זהו אותו מצב ששלומי אמוני השיתוף נוהגים לכנות "מצב תל אביב".
האם זה ברברים?
אם כן, אז אני חוזר על דברי שבויכוח כזה על כל בן תרבות להיעלם דום, חבל להשחית מילים אפילו אם זו ציפורה פטרון התרבות.
וללרום - לא הבנת, טמבל, אני מקיבוץ שיתופי.
העתקת קישור