הוא נעלב, בן התרבות מנירים..
הוספת תגובה לדף  אף מילה על שיתופי - על מיסוד וספונטאניות * על זכויות וחובות * על משפחה פנימית וחיצונית * ועל תולדות הברבריות
שם הכותב:  לרום
מקום מגורים:  עלבון
נושא / כותרת  הוא נעלב, בן התרבות מנירים..
תוכן ההודעה:  הוא נעלב, בן התרבות מנירים, ומנסה לכפות את עלבונו על חבריו באתר.
איפוא היה הוא כאשר נקראו השיתופיים, סליחתכם שקשה לי לזכור את הכל ולא טרחתי לרשום: ילדותיים, נצלנים, עצלנים, בטלנים,
תקועים, בולשביקים, פרזיטים, אוכלי לחם חסד,
בינוניים ..
וזה רק חלק משלל הכינויים !
העתקת קישור