שכחת משהו, ציפורה
הוספת תגובה לדף  אף מילה על שיתופי - על מיסוד וספונטאניות * על זכויות וחובות * על משפחה פנימית וחיצונית * ועל תולדות הברבריות
שם הכותב:  ארנון אבני
מקום מגורים:  נירים
נושא / כותרת  שכחת משהו, ציפורה
תוכן ההודעה:  שכחת איזו מילת הסתייגות ממאמר שמשווה את קיבוצי השינוי לברברים. רק על זה הצעתי לכל בן תרבות לשתוק.
על הרבה פחות מזה, כאשר זה התקרב לפופיק שלך, הכרזת פעם על ניתוק מגע.
בבקשה, אל תתחילי כאן דיון אינטלקטואלי עם הברברים על מהות הרנסאס...
זה לא העניין
העתקת קישור