תרגיעו (תיקון)
הוספת תגובה לדף  אף מילה על שיתופי - על מיסוד וספונטאניות * על זכויות וחובות * על משפחה פנימית וחיצונית * ועל תולדות הברבריות
שם הכותב:  ארנון אבני
מקום מגורים:  נירים
נושא / כותרת  תרגיעו (תיקון)
תוכן ההודעה:  עוזי ויזהר, תרגיעו. בעת שכזו לא רק המשכיל ידום אלא כל בן תרבות. חבל להשחית מילים.
העתקת קישור